Dekanus Astri Muren

Under september månad har fakulteten kommit igång ordentligt med läsårets verksamhet.

Fakultetsnämndens första sammanträde var den 5 september; där beslutades bland annat att stödja förslaget om att inrätta Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. En diskussionsfråga var ett kommande ärende om ansökan om examenstillstånd för Hälso- och sjukvårdskuratorutbildning, som – givet att universitetet får examenstillstånd – kommer att ges av Institutionen för socialt arbete.

Den 23 till 24 september gick den årliga fakultetskonferensen för fakultetsnämnd och prefekter av stapeln. Vi diskuterade mätbarhet och granskning, pedagogiskt utvecklingsarbete vid fakulteten, docentärenden och förberedande budgetfrågor.

Rektors institutionsbesök ägnas denna termin åt Samfak och under september har besöken varit på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Institutionen för data- och systemvetenskap, samt Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Rektorsbesöken, där hela ledningen plus områdes- och fakultetskanslichefer deltar, är ett utmärkt tillfälle för institutionerna att presentera aktuella frågor och lyfta viktiga behov.

Till sist vill jag nämna vår promoveringshögtid som gick av stapeln i Stadshuset i fredags kväll. Som alltid var det en jättefin fest i Stadshuset och denna gång hade fakulteten för första gången på länge två hedersdoktorer, Elizabeth Churchill och Axel van den Berg. Alla var glada och Elizabeth Churchill höll ett fint tal för hedersdoktorerna.