Astri Muren

Coronakrisen går inte över så snabbt, har vi alla märkt, men läget denna tidiga höst är ändå på många sätt annorlunda mot i våras. Lokalerna inklusive universitetsbiblioteket är nu öppna, det går att köpa sig en matbit till lunch, det pågår undervisning på campus och man ser personal och studenter röra sig på området. Den allra mesta undervisningen på Samhällsvetenskapliga fakulteten sker online även denna termin; med våra stora studentgrupper är det ofta det enda praktiskt genomförbara alternativet.
 
Vi kommer att behöva tänka på hybridlösningar för både undervisning och möten för framtiden. Det finns starka skäl att gradvis öka campusnärvaron, samtidigt som det kommer att vara viktigt för de som av något skäl behöver det att kunna stanna hemma, dessutom med kort varsel. Bra mikrofoner och bra kameror blir viktiga i detta och en uppgradering av eller tillskott till existerande utrustning i mötesrum och lärosalar efterfrågas av många.
 
Verksamheten utvecklas väl och vi ser ett högt söktryck till fakultetens utbildningar. Antalet platser har utökats för att även möta den ökade arbetslösheten bland ungdomar under den pågående krisen - en utmaning att hantera men jag är övertygad av att de som väljer utbildningar inom samhällsvetenskap kommer att stå väl rustade för både en sämre och en bättre arbetsmarknadssituation. Inom forskningen kan noteras att universitetet nyligen fick det glädjande beskedet om två ERC Starting Grants, båda till forskare inom Samhällsvetenskaplig fakultet. Läs mer här
 
Nu pågår förberedelse för nästa mandatperiod. Fakultetens valberedning har lämnat sitt förslag till fakultetsledning och fakultetsnämnd och valet är den 30 september till 7 oktober, resultatet blir klart den 8 oktober. Efter det vidtar process för att utse vicerektorer. Vi i den nuvarande fakultets- och områdesledningen har lite pyssel med att försöka göra klart påbörjade ärenden och planera överlämning till nästa period - en med vår stora och mångfacetterade verksamhet mycket viktig uppgift!