Ett collage av bilder från Fest-i-valen.
Demokratiminister Alice Bah Kuhnke, eleverna Melker och Mica och skådespelaren Maria Salah från Unga Klara.

 

Till Fest-i-valen bjöds över tre hundra elever in från tio gymnasieskolor runt om i Stockholm. Hörsalen var fullsatt och dagen bjöd på paneldiskussion, föreläsning och frågestund med demokratiminister Alice Bah Kuhnke, workshoppar och teater.

Initiativet till Fest-i-val kom från Michele Micheletti, professor vid Statsvetenskapliga institutionen. Den senaste tidens rapportering kring ”fake news” och demokratins kris väckte hennes vilja att göra något.

- Jag vill att Sveriges val ska fortsätta präglas av öppenhet och information. Den bästa målgruppen att arbeta med för framtiden är Sveriges unga, de som ska rösta för första gången, säger Michele Micheletti.

Tillsammans med kollegorna Maria Jansson, statsvetenskapliga institutionen, och Johan Sandahl, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, utvecklades konceptet Fest-i-val.

Fest-i-valen föder ny forskning

Målet är i förlängningen att Fest-i-val även ska generera forskning kring hur unga engageras politiskt och hur de lär sig om politik och demokrati. Projektet ska ske i samverkan med skolan och utvärderingarna och inputen från medverkande lärare och elever utgör startpunkten.

- Vi kommer att söka medel för fortsatt forskning på området. Mig veterligen har inget sådant här projekt gjorts i Sverige tidigare. Kanske kan vi skapa en modell för hur man kan arbeta med val- och demokratifrågor med unga, säger Michele Micheletti.

Utvärderingarna från dagen har inte kommit in än men det samlade intrycket efter att ha pratat med besökande lärare och elever är att de varit väldigt nöjda. Särskilt nöjda var eleverna med besöket av Alice Bah Kuhnke.

- Alice har varit bäst hittills. Hon var väldigt entusiasmerande, säger Melker Klingström Adelmor, en av gymnasieeleverna på besök.

En inspirerande samverkanssatsning

Astri Muren och Michele Micheletti
Astri Muren och Michele Micheletti

Från fakultets- och områdesledningen ser man väldigt positivt på arrangemanget. Astri Muren, vicerektor för det Humanvetenskapliga området, hann besöka dagen och lyssnade till paneldebatten kring mediernas påverkan på politiken.

- Fest-i-val är ett utmärkt exempel på en samverkanssatsning där universitetet och det omgivande samhället möts kring aktuella samhällsfrågor. Det ligger helt i linje med det Humanvetenskapliga områdets kommande strategier kring samverkan, säger Astri Muren.
- Förhoppningen från både Statsvetenskapliga institutionen och områdesledningens håll är att det här kan komma att bli ett återkommande evenemang.

Fest-i-val är en gemensam satsning av Stockholms universitet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Stockholms stad. Projektet har finansierats av Riksbankens jubileumsfond och Stockholms stad.