Docent Emma von Essen har avsagt sig sin plats som suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till suppleant under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.

Valprocessen

17-21 maj: Nomineringsperiod
25 maj: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
31 maj – 4 juni: Val
8 juni: Tillkännagivande av valresultat

Nomineringar mot valberedningens förslag

Den som är röstberättigad har möjlighet att nominera motkandidater till valberedningens förslag. Här kan du läsa mer

För frågor eller nomineringar mot valberedningens förslag, kontakta handläggare Anders Nilsson, e-post: anders.nilsson@su.se