Resultat

Vid valet inkom 239 röster, varav 200 röstade för valberedningens förslag och 39 röstade blankt. Valdeltagandet uppgick till 35%.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslog att docent Renita Thedvall, Socialantropologiska institutionen, utses till ledamot under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
 
Valet ägde rum mellan 7-13 februari 2022 och genomfördes elektroniskt. Röstberättigade fick ett mejl med information och en länk till en personlig valsedel.
 
Det inkom ej någon motnominering mot valberedningens förslag, läs mer i pdf-filen nedan.

Kontakt
Handläggare Anders Nilsson,
e-post: anders.nilsson@su.se