Valberedningens föreslag var att utse professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), till suppleant. Ingen motnominering till valberedningens förslag inkom under nomineringsperioden.

Valet genomfördes elektroniskt under perioden 31 maj 2021 till 4 juni 2021. 264 röster inkom, varav 224 röstade för valberedningens förslag och 40 röstade blankt. Valdeltagandet uppgick till 38%.

Här kan du läsa mer om fyllnadsvalet