I Petra Lindfors forskning ryms perspektiv på det gränslösa arbetet – hur vi mår under kontorsarbete kontra hur vi mår när vi arbetar hemifrån. Stressnivåer och välbefinnande påverkas av om arbetet kan ske fokuserat, men de sociala aspekterna är fullt lika viktiga. Att ta med sig det sociala samspelet hem genom e-mötesverktyg blir ett nytt sätt att arbeta och umgås. 

Fördelarna att arbeta hemifrån är flera, inte minst möjligheten att fokusera på arbetsuppgifter och att jobba ostört. Förutsättningen är att andra familjemedlemmar som är hemma håller sig undan. Ett mer flexibelt schema gör det också enklare att få till friskvårdstid eller att kunna ströva i matbutiken under tider då andra inte är där. Men allting handlar om balans, menar Petra.

– Att tvätta och köra diskmaskinen parallellt med jobbet bygger på att de här uppgifterna inte distraherar från arbetet utan istället ger fungerande pauser. 

Petra Lindfors. Foto: Jens Olof Lasthein/SU

Hemarbete kräver mycket av individen

Att arbeta hemifrån kan innebära svårigheter att hitta rutiner, lösa tekniska problem eller att få till en ergonomisk arbetsyta. Om flera är hemma samtidigt så krävs också en viss hänsyn. Att få arbetet att fungera och behålla den kollegiala sammanhållningen kräver en del av individen.

– Även om kollegor finns på mejl, Zoom och ett samtal bort så är det en skillnad att vara mer ensam. Det går inte att gå in i rummet intill och ställa frågor, utan kräver att individer själva kommer på att de behöver stöd och frågar om hjälp.

Petra beskriver hur en del personer behöver mer återkoppling från chefen än andra. Därför är det viktigt att chefen finns tillgänglig på mejl och uppmärksammar de medarbetare som behöver stöd i tider av pandemi. 

– Det gäller att chefer följer upp de frågor som kommer in nu när det inte på samma sätt går att knacka på dörren. Chefer har ansvar för arbetsmiljön och för att leda och fördela arbetet. Med många medarbetare på annat håll kan det bli mer utmanande än vanligt att hålla sig informerad om hur alla har det.

Viktigt att rama in dagen

För att skapa rutiner under hemarbetet handlar det om att rama in dagen som om det vore arbete på kontoret. Att ta en promenad på morgonen eller bygga in rörelse under dagen kan vara ett sätt. Petra tycker även att planering är betydelsefullt. 

– Det blir konstruktivt att vara klar över vad som ska göras under en dag; vilka uppgifter ska göras och går det att bryta ner i delmål? Listor kan vara funktionella! En annan sak är att kontakta kollegor i god tid så det går att planera in avstämningar. 

Samhörighet med kollegor centralt

Att ta pauser är viktigt och det behöver inte vara krångligare än att få till en stund på balkongen. Fikaraster och lunchträffar går att lösa via e-mötesverktyg, det innebär både ett schemalagt avbrott och social tid.

Foto: HalfPoint/Mostphotos

– En zoomfika med några kollegor under 15 minuter då och då innebär att man kan bli tipsad om hur andra löser frågor som uppstår i hemarbete, utöver att prata i allmänhet om hur vi har det.

För den som träffar få personer utanför jobbet kan det normala umgänget med kollegor i korridoren vara en trygghet. När arbetet förändras och det sociala umgänget försvinner så blir isoleringen större. Petras forskning visar på hur det sociala stödet på jobbet och samhörigheten med kollegor fyller en central funktion. 

– Om det känns ensamt utanför jobbet kanske det går att engagera sig i någon form av frivilliginsats och handla åt äldre grannar eller liknande för att känna att man gör något och i förlängningen bidra till samhället. 
 

Petras tre tips för hemarbetet:

•    Om teknik eller utrustning inte fungerar i ditt hemarbete för att kunna jobba, ta upp frågan med din arbetsledare/chef.
•    Bli inspirerad av andras rutiner för hemarbete och testa gärna!
•    Kom ihåg att pausa från jobbet även om det är roligt. Återhämtning är viktigt för hälsan.

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev.
Läs tidigare nummer och prenumerera här.