Foto: Katja Kirscher/Mostphotos
 

I artikeln Who Gives Birth (First) in Female Same‐Sex Couples in Sweden? visar Katarina Boye och Marie Evertsson att hög inkomst och utbildningsnivå spelar roll för sannolikheten att kvinnor i lesbiska par väljer att skaffa barn. Att försöka bli gravid kan vara en kostsam process som kräver resurser, inte minst om paret planerar att skaffa ett andra barn. Inkomst är däremot inte lika avgörande för vem av kvinnorna i paret som bär barnet.

Katarina Boye. Foto: Institutet för social forskning
 

– Det är vanligare att par med högre inkomst- och utbildningsnivå skaffar barn. Dock spelar det inte lika stor roll för vem i paret som bär barnet. Snarare då om det blir ett andra barn – i par där kvinnorna har en högre utbildningsnivå turas man om att bära barnen, säger Katarina Boye som är docent i sociologi vid Stockholms universitet.

Få liknande kvantitativa studier har gjorts på lesbiska par – forskarna har analyserat en stor mängd registerdata från 1995, då man först kunde ingå registrerat partnerskap i Sverige, och fram till 2016.  År 2005 fick lesbiska par tillgång till assisterad befruktning vid svenska kliniker och i perioden efter det steg andelen registrerade partners med barn betydligt. 

– Studien har ett empiriskt syfte; hur ser det ut i de här familjerna? Vi har varit intresserade av att se mönster hos de här familjerna som inte är så beforskade, lesbiska par är liten som grupp. Artikeln är publicerad i en amerikansk tidskrift och att fördelen i Sverige där vi har tillgång till registerdata är att vi bättre kan följa paren över lång tid, det är i princip omöjligt i USA, menar Katarina Boye.

Inkomst avgör inte vem som bär barnet 

Efter att först ha studerat föräldraledighet och hur fördelningen av tiden hemma ser ut så insåg artikelförfattarna att frågan om vem som bär barnet hela tiden dök upp.

Marie Evertsson. Foto: Institutet för social forskning 
 

– De teorier som finns är gjorda för att förklara fördelningen av föräldraledighet och hushållsarbete i heterosexuella par. I och med att dessa par inte kan bestämma vem som bär barnet så går det inte att hålla isär kön och ekonomi. Lesbiska par blir därför extra intressanta när det gäller att testa teorier som fått stort genomslag trots att deras förklaringsvärde är relativt lågt, säger Marie Evertsson som är professor i sociologi vid Stockholms universitet.

– I lesbiska par så kan man ju ofta göra ett val vem som bär barnet.  Det blir då intressant att se vilka faktorer som påverkar vem som bär barnet. Långt ifrån allt går att fånga med registerdata men det intressanta är också att se när faktorer – som inkomst – inte spelar roll eftersom det går emot förväntningarna i teorierna, fyller Katarina Boye i.

Marie Evertsson berättar om det pågående forskningsprojektet GENPARENT där man intervjuat lesbiska par i Sverige och Holland som väntar barn och sedan återkommer till dessa efter ett och ett halvt år. 

– Data visar att det blir en tydlig dipp i inkomstutvecklingen för de kvinnor som föder barn i heterosexuella par. I lesbiska par är den dippen mycket mindre, det finns ett mycket mindre inkomstgap mellan de två föräldrarna än vad det gör i heterosexuella par.

Tvåbarnsnormen kan möjligtvis förklara varför inkomst ändå inte är helt oviktigt när det kommer till planering av framtida barn i lesbiska par. 

– Majoriteten par berättar att de båda någon gång vill bära ett barn. Om bägge vill så får man fundera på vem som ska göra det först, vad är smart? Vi ser att par redan från början ofta planerar två barn och att dela på graviditeterna, det säger ju kanske något om just den svenska kontexten, jämställdhets- och jämlikhetsideal samt tvåbarnsnormen. För det ska tilläggas att det är väldigt dyrt för de lesbiska paren att skaffa ett andra barn. Fastän samhället via policys säger att lesbiska par kan skaffa barn så kanske man ändå väntar om man vill ha fler än ett barn. Jag tror det är ganska vanligt i alla familjer att skaffa barn relativt tätt utifrån en tanke att barnen gärna ska vara tillräckligt i samma ålder för att kunna leka med varandra, säger Marie Evertsson.

Katarina Boye och Marie Evertsson arbetar vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Här finns artikeln Who Gives Birth (First) in Female Same‐Sex Couples in Sweden? att läsa i sin helhet

Fler nyheter från Institutet för social forskning (SOFI)