Seminarier för alla – erfarenheter och utmaningar för campus vs. digital undervisning

Program
13.00– 13.10 Inledning 
Magnus Nermo, vicedekan samhällsvetenskapliga fakulteten. 

13.10– 13.45 Jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning

Klaramaria Pollak, student vid Statsvetenskapliga institutionen, presenterar Statsvetenskapliga institutionens ämnesråds rapport om studenters upplevelser av jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning

13.45–14.00 Fika

14.00–15.00 Paneldiskussion – Campus- vs. digitala seminarier, erfarenheter samt utmaningar 

Fyra studierektorer/lärare ger sin bild av hur de jobbar med seminarier samt de jämställdhetsutmaningar de ser när det gäller digitala och campus-seminarier. 

Paneldeltagare
Ylva B. Almqvist, studierektor, Institutionen för folkhälsovetenskap
Lowe Börjeson, huvudlärare, Kulturgeografiska institutionen
Adam Jacobsson, studierektor, Nationalekonomiska institutionen.
Johanna Unga, studierektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Moderator: Magnus Nermo

Välkomna!

Arbetsgruppen för jämställdhet, Samhällsvetenskapliga fakulteten