Hej Jonas! Hur känns det att vara ny prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten?

– Tack, det känns både spännande och kul. Jag har varit studierektor för forskarutbildningen på min institution under en tioårsperiod, så forsknings- och forskarutbildningsfrågor är verkligen något ligger mig varmt om hjärtat.

Kort om din akademiska bakgrund?

– Jag disputerade på Handelshögskolan i Stockholm 1993 men flyttade strax över till Stockholms Universitet. Mitt forskningsfält är tillämpad mikroteori, vilket i stor utsträckning handlar om marknader med begränsade förutsättningar för konkurrens, alltså marknader som kan vara problematiska på ett eller annat sätt. Senare år har jag studerat olika former av tillsyn på konkurrensområdet och på miljöområdet.

Vilka frågor står på agendan för dig som prodekan?

– En viktig fråga är hur vi skall klara anpassningen till ett liv efter pandemin. På kort sikt har det gått förhållandevis bra att hantera omställningen till digital verksamhet, även om t ex doktorander ibland har råkat illa ut. På lång sikt tror jag att vi står inför stora problem om universitet inte återigen blir en naturlig mötesplats. En god forskningsmiljö förutsätter att vi träffas fysiskt och det tror jag att en god studentmiljö också gör.

Du har tidigare varit prefekt vid Nationalekonomiska institutionen. Hur kommer den erfarenheten till nytta nu?

– Den erfarenheten tror jag är jätteviktig. Som före detta prefekt kan jag ha en hyfsat god uppfattning om vad som upplevs som utmaningar på institutionerna.

Hur ser du på kommande samarbete med de andra dekanerna i fakultetsledningen?

– När jag hörde vilka som skulle bli mina kollegor använde jag ordet ”dream team”. Vi jobbar väldigt bra tillsammans tycker jag. Vi har dessutom ett starkt stöd av fakultetskansliet som är väldigt proffsigt.

Hur spenderar du helst din lediga tid utanför campus?

– Nu under pandemin har jag tillbringat mycket tid på landet. Det sätter ju lite prägel på aktiviteterna. Det blir en hel del skönlitteratur i kombination med vedhuggning och långpromenader.