Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet anordnar i samarbete med Feelgood en kurs som syftar till att tillhandahålla de verktyg som behövs vid svåra situationer i den sociala arbetsmiljön. Kursen riktar sig till doktorander inom samhällsvetenskapliga fakulteten och utförs via fyra träffar med max åtta deltagare.

Syftet med kursen är:

  • Att hitta funktionella strategier för att hantera svåra situationer i arbetet
  • Att få råd och stöd kring arbetssituationer där man upplever kränkningar
  • Att dela råd och stötta varandra utifrån konkreta exempel
  • Att få information om viktiga regler för kommunikation och gränssättning

Datum för träffarna:

  • Tisdag 30 januari, 9.30-12.00
  • Tisdag 20 februari, 9.30-12.00
  • Tisdag 13 mars, 9.30-12.00
  • Tisdag 10 april, 9.30-12.00

Samtliga träffar är i lokal Ugglan, hus A plan 2. Total kostnad för deltagande är 3 500 kr per doktorand. Summan faktureras doktorandens institution.

Anmälan

Anmälan sker via denna länk senast 19 januari 2018: https://simplesignup.se/private_event/122523/d0df62500d

Anmälan är bindande och vid utebliven deltagare debiteras institutionen.