Hej Lena! Hur vill du beskriva din första termin som vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten?

– Den har varit spännande, omtumlande och rolig! Spännande med nya arbetsuppgifter. Omtumlande att möta den komplexitet som karakteriserar lärarutbildningarna vid universitetet. Rolig för att jag ingår i ett så bra gäng, det Dream team som prodekan Jonas Häckner tidigare uttryckte det, och förstås alla trevliga och kunniga kollegor vid fakultetskansliet – ingen nämnd, ingen glömd. Tiden har rusat fram denna vår.

I ditt uppdrag ligger ansvar för lärarutbildningarna. Finns det frågor som är särskilt viktiga för dig?

– Den viktigaste frågan är förstås att vara med och möjliggöra att lärarutbildningarna håller hög kvalitet. SU ska utbilda bra lärare – en väl fungerande skola för alla barn och ungdomar är den viktigaste samhällsfunktionen av alla.

Hur kommer dina tidigare erfarenheter från akademin till nytta i din nuvarande roll?

– Jag med mig erfarenheter från Institutionen för socialt arbete där jag haft flera olika roller under drygt tjugo år; som lärare/forskare, biträdande studierektor, stf prefekt och under de senaste dryga åtta åren som prefekt. Institutionen driver ett omfattande socionomprogram, som i likhet med lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Vad detta innebär, bland annat med avseende på innehållet och arbetsformer i utbildningen, är frågor jag funderat på och samtalat kring under lång tid. Hur kombinerar och balanserar man teoretiska kunskaper med träning i, för det framtida yrket, nödvändiga färdigheter och förmågor inom ramen för en akademisk utbildning?

Påverkar pandemin på något sätt arbetet i dekanatet?
– Det är verkligen väldigt trist att inte ses på riktigt. Jag menar att den sociala arbetsmiljön kräver fysiska möten för att vara optimal! Det handlar inte bara om fikapauser utan om möjligheter till spontana diskussioner om allt möjligt men som kan utmynna i nya idéer och samarbeten vad gäller undervisning, forskning och administration. 

Har du planer för sommaren och eventuell ledighet?

– Jag när en förhoppning om att kunna resa till varmare breddgrader för långa, lata dagar med många bad. Om detta inte blir möjligt med avseende på coronavirusets framfart får jag lata mig hemma istället, det kommer också gå alldeles utmärkt.