Hallå där Magnus! Hur har du upplevt första året som vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten?

 – Det har varit mycket nytt. Jag har dock haft god hjälp av de andra dekanerna och vårt eminenta fakultetskansli – ett fantastiskt stöd. Sammantaget har det varit spännande och jag gillar verkligen att samarbeta med fakultetens prefekter och studierektorer.

Vilka frågor står på agendan för dig som vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning?

– Jag har ingen specifik agenda vad gäller vare sig grundutbildningens utformning eller innehåll. Detta görs naturligtvis bäst på respektive institution. Min agenda handlar därför snarare om att tillsammans med utbildningsledarna och olika beredningar se vad som kan göras för att förenkla institutionernas arbete.

Du är professor vid Sociologiska institutionen, berätta kort om din akademiska bakgrund?

– Jag anställdes under slutet av grundutbildningen som forskningsassistent vid Institutet för social forskning (SOFI). Jag var doktorand där, och anställdes efter disputationen som forskare. Hösten 2014 anställdes jag vid Sociologiska institutionen. Mina forskningsintressen rör i allmänna termer olika aspekter av social stratifiering efter kön och social klass.

Hur fungerar samarbetet i fakultetsledningen?

– Det fungerar alldeles utmärkt! Jag känner mig hedrad och lyckligt lottad att få ingå i ledningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi har otroligt kul, en bidragande orsak är givetvis att fakulteteten och dess prefekter är lätta att samarbeta med.

Vilka andra administrativa engagemang har du haft vid universitetet? Hur kommer den erfarenheten till nytta nu?

– Jag har bland annat varit prefekt vid Sociologiska institutionen 2015-2020. Erfarenheten av prefektskap ökar förståelsen för det viktiga och ofta tunga uppdrag fakultetens prefekter har. I vår decentraliserade organisation bärs en mycket stor del av verksamheten av prefekterna. Mina roller som ansvarig för forskningsinfrastruktur inom Humanvetenskapliga området, ordförande för BUGA, och stf. prefekt vid Institutionen för kultur och estetik har dessutom ökat min förståelse för hela området.

Hur då?

– När jag var externfinansierad forskare och även delvis när jag var prefekt förstod jag inte vikten av det humanvetenskapliga området, men idag ser jag att Samhällsvetenskapliga fakulteten har ett stort utbyte av de andra fakulteterna.

Vad gör du en ledig dag utanför campus?

– Vid sidan av att umgås med familj och vänner så ägnar jag mycket tid åt musik, film och litteratur. Idag blir det dock betydligt mer TV-serier än skönlitteratur. Förutom det kan jag säga att jag inte gillar att träna, men klarar mig inte utan min cykel!