Matilda Baraibar, doktor i ekonomisk historia, vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer är en av fem pristagare i utdelningen av det pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet.

Matilda Baraibar, vinnare av årets pedagogiska pris. Foto: Gonzalo Pozo

– Meddelandet om att jag tilldelats det pedagogiska priset gjorde mig oerhört glad och överraskad. Jag hade precis reflekterat över hur tidskrävande och svårt det kan vara att ge tydlig ´feedback’ till alla studentinlämningar så här i slutet av terminen. Priset gav en påminnelse om hur viktigt det arbetet är, säger Matilda Baraibar.

Priset delas ut varje år vid Stockholms universitet till en till fem pedagogiskt skickliga lärare. Studenter och personal kan nominera lärare och kollegor som anses göra framstående pedagogiska insatser. 

– Jag känner mig väldigt rörd och tacksam över att någon eller några av ’mina’ studenter uppenbarligen lagt ner en hel del engagemang i att nominera mig till denna vackra utmärkelse. Samtidigt vill jag passa på att säga jag vet många utmärkta kollegor som lägger ner hårt arbete i undervisningen och som också förtjänar detta pris, menar Matilda Baraibar.

Vad tänker du om undervisningen efter att du fått den här utmärkelsen?

– Priset ger mig förnyad kraft att försöka bli ännu bättre på att utveckla varje enskild students akademiska tänkande och skrivande.

Ytterligare fyra lärare vid universitetet utnämndes till årets läare. Samtliga tilldelas en prissumma på 50 000 kronor var, vilket ska ge möjliget till lärarna att utveckla sig ytterligare inom sitt respektive område. Läs mer om årets pristagare och motiveringar

Motiveringen

Matilda Baraibar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer utses till Årets lärare 2021 för sin förmåga att stödja studenters akademiska skrivande där hon stimulerar studenterna att bli analytiska och kritiskt tänkande. Genom att möta studenterna på deras nivå och uppmärksamma deras styrkor i textutkast till uppsatser lyckas hon stärka deras akademiska självförtroende. Hon ger studenterna väl genomtänkta uppgifter och utmanar dem till att anlägga nya perspektiv på det de tagit för givet, samtidigt som de får möjlighet att se hur tidigare kurser vid andra institutioner kan bidra till deras förståelse för ämnet. Matilda Baraibar har också rönt stor uppskattning för det sätt på vilket hon har hjälpt sina kollegor att anpassa och utveckla sin undervisning vid övergången till undervisning online.