– Berättandet är en stor del av min forskning och att skriva bloggen har blivit en kontinuerlig del av forskningsprocessen. Det är dessutom skattebetalarna som betalar min lön, så jag tycker det ska komma dem till nytta, säger Elin Linder om att förmedla forskning via bloggformatet.

Elin Linder är socialantropolog på Stockholms universitet och studerar olivodlingar och olivoljeproducering i Apulien på Italiens klack. I sin forskning sätter hon ljus på människans relation till omvärlden och i fokus står arbetet med olivkultivering. Det som intresserar är hur vi engagerar oss i vardagsmaten och dess produktionskedjor.

Foto: Corrado Rodio, Masseria Brancati

– Olivolja är både en råvara, ett kulturarv och en transnationell produkt. Jag vill bidra till ökad förståelse för just den här specifika matvaruprodukten, dess tillverkningskedja och hur det inte är rimligt att köpa en olivolja för 40 kronor i matvarubutiken. 

– Jag vill även bredda perspektiven och nyansera hur matvaror faktiskt kommer från ett ställe till dit de konsumeras, särskilt med tanke på miljöutmaningarna vi har i världen just nu.

Bloggandet en del av processen

Elin beskriver bloggen som ett arbetsverktyg och en del av forskningsprocessen. Med bloggen som kanal förmedlar hon regelbundna uppdateringar om fältarbetet i Apulien till handledare och kollegor. Det är också ett sätt att nå ut till en mycket bredare publik. Språket hon skriver på är engelska och texterna varvas med fotografier och poetiska reflektioner. 

– Bloggen ger mig utrymme att skriva fritt genom storytelling, vilket utvecklar mitt språkbruk. Jag kan välja att ha med referenser, men också skriva rent upplysande eller fritt om mina upplevelser. Det absolut största värdet med bloggandet är att jag hela tiden blir påmind om hur jag själv förhåller mig till det jag skriver om. Det är lätt när man bor här nere att bli en del av kontexten, men bloggen påminner mig om att det jag upplever är del av min vardag nu, det var det inte när jag bodde i Stockholm.

Du publicerar många foton, hur viktiga är bilderna för bloggen?

– Fotografierna fungerar som ett visuellt berättande. Jag älskar att fotografera och fick min första kamera som femåring, men vet att i min avhandling kommer det jag fotar inte att få plats. Jag kände också direkt att jag vill ha en regelbunden kommunikation med personer som kanske inte hade varit intresserade av de här frågorna annars. 

Och dikterna?

– De dikter jag publicerar på bloggen kommer till när jag går i olivlundarna och blir betagen av saker. Jag tycker att det är alldeles för smalt att forskning bara skulle vara att skriva artiklar och böcker som är akademiskt förankrade. Idag får akademiska texter inte alls vara utsvävande utan ska vara så korta som möjligt och to the point. Inom etnografisk forskning är ju berättandet en stor del, berättandet är målet. Där kan dikterna bidra.

Deltar i jordbruksarbetet

Landskapet där Elin bor är täckt av olivlundar så långt ögat kan nå. Att delta i arbetet på olivodlingarna har bidragit till en förståelse för hur det vardagliga arbetet går till. Hon har haft kontakt med ett tiotal producenter på en vardaglig basis. När skördetiden nu är över för året så går forskningen in i en ny fas där fältarbetet med producenterna växlas med arkivstudier och tid för att situera de praktiska kunskaperna.

– Jag är med klockan sex på morgonen när arbetet börjar och går hem när det slutar. Jag har varit med på skörd, pressning av olja och paketering. När jag först kom ner till Italien i augusti förra året så arbetade man med marken och skar bort det som kallas för polloni på italienska, som är skotten på träden, för att kultivera en stark stam. Då var jag mycket ute på eget fältarbete och utforskade olivlundarna. Framåt oktober när man började förbereda att pressa olja så var jag ute och kollade mognadsgraden på oliverna.

Vad visste du tidigare om jordbruksarbete, och om oliver?

– Ingenting! Jag ville göra någonting om mat och eftersom jag talar italienska så fick det bli i Italien. Apulien är den mest historiskt kända regionen som har exporterat olja genom tiderna, och det finns en oerhörd stolthet i och med det historiska arvet. Numera finns en plantbakterie här som har torkat ut ungefär en tredjedel av hela Apuliens 60 miljoner olivträd. Det finns naturvetenskapliga studier som behandlar till exempel de biologiska delarna av utmaningarna med plantbakteriens spridning, men ingen tidigare studie med etnografisk vinkel.

Test av olja på Sololio. Foto: Giovanni Bruno

Arbetet med fältstudier, rapporering och bloggande är intensivt. För att delta under hela produktionscykeln så blir Elin kvar på olivodlingarna i Apulien fram till hösten. Avhandlingsarbetet fortsätter sedan från Italien – hon ser ingen gränsdragning mellan fältarbete och avhandlingsskrivande, utan hur allt hänger ihop i en process.

– Det finns saker jag varit med om den här tiden och som jag antecknat nu, men som kanske inte ger uttryck förrän om två, tre år. Nu har det exempelvis funnits olivträd som bara har oliver bara på ena sidan, och tydligen beror det på att det var mycket dimma året dessförinnan. Sådana iakttagelser vill jag också kunna fånga upp.

Foto: Lucia Leone, Masseria Il Frantoio

Forskning blir till utställning genom bloggen

Människorna som Elin lärt känna i Apulien har en positiv inställning till bloggen, många sätter en stolthet i att en större publik får veta hur arbetet går till. Framöver får kanske fler här hemma ta del av hennes forskning. I ett påbörjat samarbete med muséer finns idéer om att göra utställning av upplevelserna från Italien tillsammans med ett urval fotografier. Att då kunna hänvisa till den etablerade bloggen menar Elin är en fördel. 

Vill du tipsa andra forskare att börja blogga?

– Jag tycker att det är ett fantastiskt bra sätt, både för att få feedback och för att skapa transparens. Bloggen tvingar mig att vara transparent med hur jag går tillväga. Men det tar mycket tid och det finns inte någon tydlig distinktion mellan vad som är jobb och vad som är kul. Jag kan inte ta tid från fältarbetet för att jobba med bloggen, därför måste jag gå upp tidiga morgnar och sitta uppe på nätterna och skriva.

 

Flowed 

Deeply green in a smooth sense of silk,
the golden drops they flow
Aromatic and sleek, rich in sensations, 
from barrel to barrel they go

Goccie d’oro, pressed as they are,
transformed from fast to fluid
Heavenly tasting, harvested green
the oil become pursuant

 

Dikt och fotografier av Elin Linder.
Här hittar du Elins blogg