Det var på torsdagen den 19 oktober som det stod klart att Stockholms universitet tilldelas miljonbelopp för hela 11 projekt samt ett projektstöd till infrastruktur. Maria Jansson, universitetslektor och docent vid statsvetenskapliga institutionen, fick 6,6 miljoner kronor för sitt projekt ”Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation”.

Maria Jansson

- Det känns otroligt roligt. Jag har ju jobbat med filmpolitik, men lite vid sidan av. Nu får vi verkligen möjlighet att gå in och titta på det här. Jag tror att det är jätteviktigt, det här har inte gjorts på filmområdet – det finns inga breda projekt som har forskat på svenska kvinnor i film. Det finns enskilda studier, men inte på det här sättet, menar Maria Jansson.

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats och görs i samarbete med statsvetare, filmvetare och en jurist. Maria Jansson menar att detta är en viktig utgångspunkt för projektet.

- Det finns olika syn på vad representation är inom olika discipliner. Vi ska försöka kombinera och problematisera dessa begrepp och synliggöra hur dels kvinnor i kvinnorörelsen, dels kvinnliga filmarbetare och kvinnliga biografägare har agerat aktivt för att problematisera kön och för att skapa rum för kvinnor i förhållande till film, menar Maria Jansson.