Beviljade projekt:

 • Staffan Bergwik (Institutionen för kultur och estetik). Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935. 2 351 000 kronor
 • Katarina Boye (Institutet för social forskning). Vabbande föräldrar på en ojämställd arbetsmarknad. Varierar tillfällig föräldrapenning för vård av barn och dess löneeffekt med socioekonomisk position och familjesituation? 2 237 000 kronor
 • Lisa Gustavsson (Institutionen för lingvistik). Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling (HELD). 4 584 000 kronor
 • Anandi Hattiangadi (Filosofiska institutionen). Grunderna för epistemisk normativitet. 7 050 000 kronor
 • Thomas Hörberg (Institutionen för lingvistik). Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av grammatiska funktioner i korta berättelser. 2 295 000 kronor
 • Maria Jansson (Statsvetenskapliga institutionen). Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation. 6 666 000 kronor
 • Martin Kolk (Sociologiska institutionen). Demografisk och ekonomisk utveckling under tre sekler. Longitudinella mikrodata för 1800-2007 från Sverige och Taiwan. 2 709 000 kronor
 • Anna Källén (Institutionen för kultur och estetik). Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA. 7 793 000 kronor
 • Iva Lucic (Historiska institutionen). Mellan Orienten och Occidenten. Reglering av skogsbruket i Bosnien och Hercegovina under övergångsperioden mellan det osmanska och österrikisk-ungerska styret, 1878-1918. 2 202 000 kronor
 • Ola Sjöberg (Institutet för social forskning). Arbetsvillkor i slutet av arbetslivet, vägar till pension och hälsa efter pensionering. 2 407 000 kronor
 • Erik Wallrup (institutionen för kultur och estetik). Det affektiva skiftet i den gustavianska tidens musik. 1 658 000 kronor

Projektstöd till infrastruktur

 • Andreas Madestam (Nationalekonomiska institutionen). 60 år av globala miljöförändringar 1939-1999: digitalisering av 1,6 miljoner historiska flygbilder. 10 703 000 kronor