Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående avhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris även ut för mest framstående avhandling inom den juridiska fakulteten. Alla institutioner kan nominera avhandlingar. Vid Samhällsvetsnkapliga fakulteten utses vinnaren av Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå.


Årets nomineringar

  • Subliminal or not? An appraisal of semantic processing in the near absence of visual awareness, Anders Sand, Psykologi
  • Drawing the Limits. Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure, Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskap
  • Promised Lands. Memory, Politics, and Palestinianess in Santiago de Chile, Siri Schwabe, Socialantropologi
  • The Political Legitimacy of Global Governance Institutions, Martin Westergren, Statsvetenskap
  • Managing social work. Organisational conditions and everyday work for managers in the Swedish social services, Emelie Shanks, Socialt arbete
  • Aspect-Oriented Business Process Management, Amin Jalali, Data- och systemvetenskap