Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) har i uppdrag att stärka forskarutbildningen och forskningsmiljön inom områdena penningpolitik och finansiell stabilitet. Utbildning av doktorander inom området är sedan tidigare etablerat vid Stockholms universitet, men nu ges mer resurser att stödja programutbildningen. Bland annat kommer en ny specialinriktning att erbjudas doktorander.

– Vi är oerhört glada över att kunna bilda ett centrum med CeMoF:s inriktning och kommer att lansera ett nytt 'track' inom doktorandprogrammet, för studenter som vill specialisera sig inom dessa områden, säger Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi och nytillträdd föreståndare för CeMoF.

– Vi har redan ett internationellt ledande doktorandprogram inom området penningpolitik och finansiell stabilitet med doktorander från hela världen, men de nya resurserna expanderar antalet personer vi kan ta in. Vi kommer i större utsträckning kunna stötta doktorander och deras kurser samt utöka handledningen.

Per Krusell Foto: Stockholms universitet

Tvärvetenskapligt samarbete

Centrumbildningen är ett samarbete mellan Nationalekonomiska institutionen, Institutet för internationell ekonomi och Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Centrumets bildande möjliggörs primärt av ett stöd om 60 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. 

– Vi ser självklart positivt på det ovanliga att göra något så gränsöverskridande, vi kommer att arbeta i team mellan institutionerna. Vi ser fram emot att det här som tagit lång tid att få på plats – det var länge sedan vi fick pengar – nu är klart, säger Per Krusell.

Även Samhällsvetenskapliga fakulteten ser positivt på den nya verksamheten. 

– Det är mycket glädjande för fakulteten – och hela universitetet – att CeMoF nu kan påbörja sin verksamhet. Särskilt roligt är naturligtvis just fokus på doktorander och deras möjlighet att utbildas och forska inom en tvärvetenskaplig miljö, säger Yvonne Svanström, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Den samlade kompetensen från samverkande institutioner möjliggör gemensamma ansökningar av forskningsmedel för finansiering av fler doktorander, men också för föreläsningar och publik verksamhet. CeMoF kommer även kunna stärka det vetenskapliga utbytet med forskare inom fältet utanför universitetet genom att bland annat bjuda in gästforskare. 

Centrumet är placerat under Nationalekonomiska institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten inom Humanvetenskapliga området. CeMoFs hemsida lanseras inom kort.