Welcome Day riktar sig till doktorander inom humaniora, juridik och samhällsvetenskap och är ett tillfälle för nya doktorander att möta varandra. I år gavs träffen under två halvdagar via Zoom.

– Welcome Day ger nya doktorander en introduktion till kommande år vid universitetet, menar Anna Nyberg som är utbildningsledare vid Humanvetenskapliga området och en av arrangörerna bakom Welcome Day.

Anna Nyberg, utbildningsledare

– Att vara doktorand är en fantastisk möjlighet – men det har också sina utmaningar. Vi vill försäkra oss om att våra nya doktorander vet att de inte är ensamma och att de känner till vilka stödfunktioner som finns vid universitetet. Det handlar om att känna till både akademisk struktur och vad som gäller för själva anställningen, säger Anna Nyberg.

Under träffen presenterade bland annat Stockholms universitetsbibliotek och presstjänsten vid kommunikationsavdelningen sina verksamheter – och hur de kan vara ett stöd under forskningen. Vid träffen deltog även de tre dekanerna för respektive fakultet, Elisabeth Wåghäll Nivre, Jessika van der Sluijs och Yvonne Svanström.

Welcome Day ges en gång per år och vänder sig främst till nyantagna doktorander, men välkomnar alla doktorander som vill delta.