Riksbankens Jubileumsfond har fattat beslut om att under tre år stödja kommunikationsprojekt. Syftet är att stärka humanioras och samhällsvetenskapens ställning samt att öka kunskapen om forskning. Nu har beslut fattats i den andra omgången av satsningen. Totalt 52 ansökningar inkom och två bidrag gick till forskare vid Stockholms universitet.

Michele Michelette vid Statsvetenskapliga institutionen beviljades 450 000 kronor för Fest-i-Val: Ungdomars förståelse och relation vid valåret 2018.

Meike Wagner vid Institutionen för kultur och estetik beviljades 450 000 kronor för Förmodernitet på scen: Rousseus teater.