Den 7 november anordnade Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp en workshop på temat ”Aktiva jämställdhetsinsatser, t.ex. kvotering (affirmative action) i den akademiska världen”. Dagen inleddes med ett föredrag av Karin Halldén, docent i sociologi, och fortsatte med paneldiskussioner och övningar.

Deltagarna, som var från flera olika institutioner och fakulteter, fick ett antal dilemman om jämställdhet inom akademin att diskutera i mindre grupper till exempel Kan man ge extra forskningstid för att underrepresenterat kön ska kunna meritera sig till professorer? och Hur verkar det på idén om lika villkor? Diskussionen mynnade ut i flera olika förslag: någon institution hade redan gjort det, vissa tyckte att det skulle bli svårt att motivera, andra menade att varför inte göra det och så får det testas mot diskrimineringslagen.

Forskningstid i utbyte mot administration

Panelen och deltagarna diskuterade även vad som sågs som en trend: kvinnor tar på sig administrativa uppdrag vilket innebär att forskningen nedprioriteras, och män tackar nej och fortsätter forska. Varför och vad kan man göra åt det? Här diskuterades olika situationer som deltagarna bidrog med, och hur dessa hade förlöpt och lösts – inte alltid på ett positivt sätt. Ett konkret förslag som diskuterades var att ersätta dem som åtar sig administrativa uppdrag med forskningstid efter avslutat uppdrag. Detta skulle förhoppningsvis göra att både kvinnor och män i högre utsträckning kunde tänka sig att tacka ja, och den inverkan det hade på forskningen skulle åtminstone i någon mån reduceras.

I panelen satt personer från verksamheten som haft anledning att fundera över just könsfördelning och jämlikhet inom organisationer: Torun Lindholm, professor i psykologi och stf prefekt vid Psykologiska institutionen, Uno Fors, professor i data och systemvetenskap och prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Annika Ullman, professor i pedagogik och tidigare prefekt vid Institutionen för Pedagogik och didaktik (och vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten) samt Anna Jutterdal, sektionschef vid Personalavdelningen. Moderator var Camilla Thunborg, professor i pedagogik och ledamot i jämställdhetsgruppen.

Fler workshops i jämställdhet

Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp anordnar workshops varje hösttermin och nästa tillfälle kommer att äga rum i oktober 2019. Vi ser gärna förslag från fakulteten på angelägna teman, maila dessa till Sandra Persson sandra.persson@su.se

I arbetsgruppen ingår Lena Hübner, Fredrik Nordin, Jens Rydgren, Åsa B Smedberg, Camilla Thunborg, Marta Zakrzewska, Siri Edgren samt Yvonne Svanström (ordförande). Kanslistöd är Sandra Persson.