Valberedningens förslag fick 243 röster av 272 avgivna. Ingen motnominering till valberedningens förslag inkom under nomineringsperioden.

Se valberedningens förslag här

Den 2:a november beslutar rektor om samtliga dekaner.