Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster. Här presenteras valberdeningens förslag.
26 okt beslutar rektor om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter.


Tidsplan för val av vicerektorer

30 okt tillkännages valberedningen inom det humanvetenskapliga områdets förslag på vicerektorer tillika ordförande och vice ordförande i områdesnämnden för humanvetenskap.

30 okt-6 nov är det nomineringsperiod.

7 nov tillkännagivande av eventuella motnomineringar.

8-15 nov valets genomförande.

16 nov tillkännagivande av valresultatet.

28 nov MBL

30 nov beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området.