Totalt inkom 1065 ansökningar till Vetenskapsrådets utlysning om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 128 bidrag beviljades, varav 29 från Stockholms universitet. Totalt beviljades Stockholms universitet 108 561 800 kronor och hamnar därmed på andra plats bland medelsförvaltarna.

Forskare från 17 institutioner vid SU beviljades bidrag, däribland Historiska institutionen (4 bidrag), Institutionen för arkeologi och antikens kultur (3 bidrag) och Socialantropologiska institutionen (3 bidrag).

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida
Se den fullständiga listan över beviljade bidrag