Tid: Torsdag 10 november kl 13.00 - 14.30.
Plats: Campus Albano, Hus 4, Vån 2, ALB Hörsal 7

Varmt välkomna till workshop om Digital examination anordnad av Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA). Workshopen tar upp nya möjligheter med digital examination och det digitala examinationsverktyget Inspera presenteras. Inspera kommer ersätta Exia på SU under 2023.

Workshopen är indelad i fyra kortare presentationer med möjlighet till frågor efter varje presentation;

1. Inspera och dess möjligheter
Markus Forslund projektledare för införandet av Inspera på SU ger en snabb överblick av vad Inspera kan erbjuda för möjligheter. Det är ett kompetent verktyg för examination och har många möjligheter, men det kan även användas för de enklaste formerna av digital examination. Digital examination kommer också med praktiska fördelar som att studenterna själva kan hämta ut sin tenta i Inspera efter rättning.

2. Pedagogiska aspekter kring digital examination
Eva Edman Stålbrandt från CeUL pratar om digital examination utifrån ett pedagogiskt perspektiv och hur vi kan tänka nytt kring examination med nya digitala möjligheter.

3. Erfarenheter från en redan genomförd tentamen i Inspera
Vi får höra om erfarenheter från en eller flera digitala tentamen som redan genomförts i Inspera under 2022, detta inom ramen för Insperas pågående pilotprojekt på SU.

4. Inspera vid hemtentamen
Stefan Möller, institutionen för data- och systemvetenskap, delar med sig av institutionens erfarenheter kring hemtentamen och möjligheter till ”övervakning” under hemtentamen med hjälp av Inspera. 

Varmt välkomna!
önskar Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)