Nyheter

Alla nyheter

 • Mentorsprogrammet tillbaka till hösten 2024-04-16 Till hösten är det dags för Mentorsprogrammet att starta upp på nytt. Den lyckade satsningen från Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer.
 • Humanvetenskapliga områdets mentorsprogram 2024-04-16 Mats Börjesson blir ny programansvarig för Mentorsprogrammet för unga forskare från och med 2024. Den lyckade satsningen sammanför juniora och seniora forskare i ett berikande utbyte.
 • Aula Magna hålls stängd 2024-03-21 Aula Magna tillfälligt stängd fr.o.m. vecka 9 på grund av vattenläcka. Läs mer om situationen och hur det eventuellt påverkar dina bokningar.
 • Panorama december: tar vi undervisningen på tillräckligt allvar? 2024-03-18 Hur värderar vi god undervisning, påverkar årets nobelpris Stockholms universitet och vad sysslar Högskoleföreningen med egentligen?
 • Medel för särskilda satsningar 2023-2025 2024-03-04 Nu är det möjligt för tillsvidareanställda lektorer att söka medel för att skriva projektansökningar till externa bidragsgivare. ANSÖKAN STÄNGD
 • Välkommen till Fakultetsklubbens drop-in-luncher 2024-02-21 På Stockholms universitets fakultetsklubb Manne Siegbahn kan du som anställd äta lunch måndag-fredag klockan kl 11.30 och 12.45.
 • Sensormätning i lokalerna 2023-12-20 I vår installeras sensorer på Frescati och Albano för att samla data om lokalernas användning. Informationen kommer användas för att optimera och anpassa universitetets lokalbehov på bästa sätt.
 • Universitetet ansöker om utmärkelsen HR Excellence in Research 2023-12-15 Rektor har fattat beslut om att Stockholms universitet ska ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award.
 • Test av brandlarm – december 2023 2023-11-20 Brandlarm testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Albano.
 • SU:s Lärarkonferens 2024 — meningsfullt lärande i tiden 2023-11-19 Konferensen om undervisning och lärande 2024 lyfter effektiva, kreativa och olika samarbetsinriktade metoder för ökat lärande i högre utbildning.
 • Var med och bidra till SU:s Lärarkonferens2024 2023-11-13 Har du utvecklat och provat nya undervisnings- och examinationsformer, reviderat kurs- och utbildningsplaner eller drivit kollegiala utvecklingsprojekt? Vad gör du annorlunda? Vilka är dina bästa metoder? Vilka erfarenheter kan du dela med dina kollegor? Det vill vi gärna höra om!
 • Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling 2023-11-06 Vid SU har vi en unik innehållslig kompetens på områden som rör hållbar utveckling. Undervisningens innehåll men också form bidrar till att utveckla studenters lärande inom hållbar utveckling. Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.
 • Workshop: Frågebaserat lärande och att generera flervalsfrågor med AI 2023-11-01 Ett av de mest effektiva redskapen för att främja långsiktigt lärande i onlinekurser är tester som inkluderar automatisk och utförlig återkoppling. Välkommen till en workshop för universitetslärare som vill lära sig mer om hur man kan generera flervalsfrågor med hjälp av AI, fördelarna med tester och hur du använder dem för att utveckla dina online-kurser.
 • Val till ledamöter för den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2024-2026 2023-09-29 Valberedningen har nu utsett ett förslag på kandidater till ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026.
 • ”Mentorsprogrammet hjälper mig att få perspektiv på saker och ting” 2023-09-27 Kalle Berggren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltar i Mentorsprogrammet. Han menar att det har varit värdefullt att få ta del av mentorns perspektiv, men även att tvingas formulera sina egna tankar.
 • Workshop: Muntlig examination -bedömningsformen i ropet 2023-09-27 Vi bjuder på inspirerande exempel av olika former av muntliga examinationsuppgifter (formativa och summativa). Du får också pröva att utifrån eget valt kursmål, nuvarande examinationsform och betygskriterier diskutera om och hur det skulle kunna funka i ny tappning, det vill säga — som muntlig tenta.
 • Kontrollera kontaktuppgifter 2023-09-25 Har ni nyligen flyttat? Se till att uppgifter på exempelvis webben är aktuella.
 • Lokaloptimeringsprojekt vid SU påbörjat 2023-09-25 Det universitetsövergripande projekt som framöver kan komma att innebära förändringar och anpassningar av universitetets lokaler har nu dragit igång.
 • Validering av reell kompetens vid Stockholms universitet 2023-09-14
 • Workshop: Design av kunskapsbedömningar i Inspera 2023-09-14 Möjligheter och hinder med olika examinationsformer. Här uppmärksammar vi digitala examinationsformer och möjliga lösningar att använda varierade uppgiftstyper i Inspera för olika kunskapsbedömningar.
 • Workshop: Skapa digitala läromedel för engagerat lärande 2023-09-11 Spela in professionella videoföreläsningar och skapa utrymme för mer interaktion i din undervisning. Det är inte så svårt som du kanske tror. Med digitala verktyg och interaktiva undervisningsmetoder ger du undervisningen ett lyft.
 • Webinar: När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer? 2023-09-11 Ny seminarieserie om högskolan och AI. Först ut är seminariet med ny inspiration kring vilka examinationsformer som är möjliga, och hur AI kan spela en roll i dessa — både som hot och möjlighet. (Varning för akronym-trängsel) Arrangörer: SUHF, ITHU och UHR.
 • Humanvetenskapliga områdets strategier 2023-09-01 Beslutade av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet 2023-04-19.
 • Ny fruktkorgsleverantör från 4 september 2023 2023-08-23 Universitetets nuvarande avtal för fruktkorgar upphör 2023-09-01. De sista leveranserna sker under vecka 35 och kommer därefter att upphöra automatiskt.
 • Lunchseminarium för SU:s lärare: Kärlekens och frihetens pedagogik i laborativt drama 2023-08-22 Vad har kärlek med undervisning att göra? Med utgångspunkt i förekommande undervisningsstrategier i högre utbildning är svaret; inget alls. Med utgångspunkt i den så kallade "affektiva vändningen" låter universitetslektor Tatiana Chemi oss i sin föreläsning ompröva emotioners roll i undervisning och lärande.
 • Fönsterputsning 2023 2023-08-21 Planeringen är klar för årets fönsterputsning vid Stockholms universitet. 
 • Nya kortkurser för lärare i höst 2023-08-18 Nya högskolepedagogiska kortkurser fokuserar aktuella ämnen som; akademisk litteracitet, inkluderande undervisning, digitala kompetenser för undervisning samt pedagogisk relationskompetens. Kurserna hjälper lärare att utveckla bättre undervisning som stödjer studenternas lärprocesser på ett smartare sätt.
 • Temacaféer om meritering 2023-08-16 Universitets- och högskolerådet (UHR) bjuder in till ett antal nationella temacaféer för samtal om meritering. Caféerna hålls online med start den 7 september.
 • Utvecklingen av nya medarbetarwebben rullar på 2023-06-30 Efter att förvaltningens alla avdelningar under våren städat upp och aktualitetskontrollerat sitt material på su.se/medarbetare fortsätter arbetet med att skapa en mer överskådlig struktur.
 • Behöver ni utveckla undervisningen vid din institution? 2023-06-19 Finns det frågor kring den pedagogiska verksamheten som ni återkommer till i lärarmöten och diskussioner? Då är det dags att undersöka dessa. Ansök om position som pedagogisk ambassadör 2024 — starta ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.
 • Nytt internationellt masterprogram inom ramen för Stockholm trio 2023-06-14 En överenskommelse om utbildningssamarbete inom ett nytt internationellt masterprogram i biostatistik och datavetenskap mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har ingåtts.
 • Workshop: Bättre ledarskap genom drama 2023-06-09 Hur kan jag känna mig trygg i mitt pedagogiska ledarskap? Hur kan jag förmedla tillit till mina kollegor? Under ledning av erfaren dramapedagog utvecklar du pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Upptäck hur du står stadigare i din roll som pedagogisk ledare!
 • Guide visar hur du undervisar i en ALC-lärosal 2023-05-23 Hur undervisar man med ett teknikförstärkt aktivt lärande? Jo, det kan man göra i en av universitetets nya ALC-lärosalar som finns på campus Frescati och campus Albano.
 • Workshop: ABC-metoden för kursdesign 2023-05-17 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Workshop: Drama och gestaltande inslag i undervisningen - exemplet hållbar utveckling 2023-04-21 Är du nyfiken på interaktiva inslag och dramapedagogiska arbetssätt i din undervisning? Ett arbetssätt som synliggör olika perspektiv, bidrar till ökat engagemang och fördjupad reflektion. Workshop med övningar och uppgifter som vi applicerar på det pedagogiskt utmanande och ämnesövergripande temat: Hållbar utveckling.
 • Aktuella driftstörningar i centrala lärosalar 2023-04-18 Då vissa centrala salar i Frescati saknar funktionell utrustning – en påminnelse om att aktuell driftinformation hittas via TimeEdit.
 • Workshop: Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden 2023-04-18 Ta ett nytt grepp om din undervisning. Utifrån modellen ”Decoding the disciplines” har du möjlighet att arbeta fram lärandeaktiviteter som hjälper dina studenter till en djupare förståelse för ämnet.
 • Online-kollegium: Jämställdhetsintegrering i högre utbildning 2023-04-13 Om kvinnor eller män är i minoritet på en utbildning eller att andra grupper inte finns representerade i utbildningen? Är det viktigt för studenter att reflektera över kön, genus, jämställdhet och lika villkor inom ramen för sin utbildning? Vilka pedagogiska strategier finns att tillgå? Det och mer när Örebro universitet bjuder kollegor vid SU till online-evenemanget "Lika villkors- och jämställdhetskollegium".
 • Lunchseminarium: Begreppsbildning och undervisning 2023-04-11 Undervisar du i ämnen som berör samhällets utmaningar som till exempel klimatförändringar, migration och ekonomi? Cecilia Lundholms forskning ger dig större förståelse för de utmaningar studenter upplever ifråga om begreppsbildning inom dessa fält. Hon lyfter också emotioners roll — exempelvis hopp — för att kunskap ska omsättas i miljövänliga handlingar.
 • Hur blir AI en resurs i undervisning och lärande? 2023-04-05 Öppna Chattbotar på allas läppar och dessutom som oro i många universitetslärares tankar. Har den initiala ängsligheten lagt sig? Hög tid då att fylla på med det högskolepedagogiska perspektivet.
 • Temadag: AI och framtidens undervisning 2023-03-31 Kan vi skapa nya och kreativa undervisningsaktiviteter med OpenAI:s ChatGPT? Hur kan vi förhålla oss till ny AI-teknologi i relation till examination? Hur vänder vi farhågor och problem kring digitalisering till att istället hitta nya vägar mot ett bättre lärande för våra studenter?
 • husera@su: Takt och den pedagogiska relationen 2023-03-17 Vad är pedagogisk takt? Hur kan den göra mig som lärare relationellt kompetent och hur påverkar den studenternas lärande? Lunchseminarium med professor Norm Friesen, Boise State University.
 • Workshop: Bedömningslitteracitet—mot en professionell bedömardiskurs 2023-03-16 Vad innebär egentligen ”good practice” i lärares bedömningsarbete och enligt vem? Hur kan vi värna både kvalitet och lärares arbetstid? Vad innebär det att balansera mellan olika studenters behov, utbildningens mål och akademins och samhällets förväntningar? Hur talar vi om bedömning utan att det ses som ett hot mot bildning?
 • Workshop: Använd automatisk rättade frågor för återkoppling och i bedömning 2023-03-15 Hur kan automatisk rättade tester användas för återkoppling under din kurs? Hur kan automatisk bedömda frågor inkluderas i examination för din kurs? Vi diskuterar möjligheter och utmaningar med flervals- och andra automatisk rättade frågor som verktyg för återkoppling och bedömning.
 • Workshop: Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen 2023-03-07 Visste du att doktoranders individuella studieplan kan användas som ett effektiv konstruktivt verktyg i din forskarhandledning? Workshop där forskarhandledare får nya perspektiv och idéer på hur ISP kan användas som att ett starkt verktyg i handledningen vid Stockholms universitet.
 • Så kan lärare och forskare förhålla sig till chattbotar 2023-03-02 Nu finns en vägledning för hur universitetets lärare och forskare kan förhålla sig till chattbotar i utbildning och forskning.
 • Temadag: Om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning 2023-03-01 Vad kännetecknar en forskarutbildning av hög kvalitet? Hur kan vi förbättra forskarutbildningen så att doktoranders utveckling främjas? Vad kan vi lära oss av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av forskarutbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv? Evenemanget hålls på engelska.
 • Doktorander får riktat stöd i nytt projekt 2023-02-27 Stockholms universitet kan vara i landet med att satsa på ett sammanhållet stöd för doktorander. Syftet med projektet - Forum för doktorander - är att fler doktorander ska slutföra sin avhandling i tid och dessutom må bra under forskarstudietiden.
 • Bokning av konferenslokaler via TimeEdit 2023-02-21 Ska du arrangera en konferen eller något annat evenemang? Bokning av konferenslokaler i Albano/ Aula Magna ordnar du själv direkt i TimeEdit.
 • Varför vill lärare vid SU utveckla digitala läromedel, motverka plagering och förstå samverkan? 2023-02-17 Flera lärare funderade på utmaningar i samband med sin undervisning och studenternas lärande, och sökte medel för att starta pedagogiska utvecklingsprojekt vid sina institutioner. De blev årets pedagogiska ambassadörer.
 • IKT-pedagogiska coachen hjälper SU:s lärare 2023-02-14 Universitetslärare kan individuellt eller i grupp boka universitetets nya IKT-pedagogiska coachfunktion för att få hjälp med konsultation, planering och uppföljning av frågor relaterade till digitala aspekter av lärares arbete.
 • Här är självstudiekursen i Athena som ska få bukt med ofrivillig plagiering 2023-02-03 Du som lärare kan enkelt med hjälp av en digital kursmodul i Athena stötta dina studenter till akademisk litteracitet och samtidigt synliggöra begreppet akademisk integritet.
 • Arrangera konferens – nya möjligheter och arbetssätt 2023-01-20 Ska du arrangera en konferens eller något annat evenemang? Då kan du vända dig till Akademikonferens som är universitetets samarbetspartner för arrangemang av professionella konferenser.
 • Konferenslokaler i Albano 2022-11-16 Ska du arrangera en konferens, seminarium, workshop – eller annat evenemang? I Albano finns lokaler för sällskap mellan 10–80 personer beroende på tillställning.
 • Vi pratar "Självständigt arbete redan från början" 2022-11-15 Hur ser du på ”självständighet” i självständigt arbete? På vilka sätt förbereds studenter att skriva självständigt arbete? Kom samtala med oss om ny modell som hjälper våra studenter i mål med sin utbildning.
 • Workshop: Digital examination — kunskapsbedömningar på varierade sätt i Inspera 2022-11-11 Här uppmärksammar vi digitala examinationsformer och möjliga lösningar att använda varierade uppgiftstyper i Inspera för olika kunskapsbedömningar. Var med och diskutera möjligheter och hinder med olika examinationsformer.
 • Workshop: Skapa kognitiv och social närvaro i undervisning online 2022-11-01 Hur ökar du upplevelsen av närvaro i din undervisning online, både för dina studenter och dig som lärare? Med modellen ”Community of Inquiry” utökar du din pedagogiska verktygslåda och du får hjälp att skapa en dynamisk undervisning som stödjer kognitiv, pedagogisk och social närvaro för ökat lärande.
 • Om elsparläget: ”Varje kilowattimme räknas” 2022-10-28 Vad kan vi göra för att minska på elförbrukningen vid universitetet? Vad innebär besparingar för oss som huserar i universitetets lokaler? Vi ställer frågan till Rikard Nilsson, sektionschef vid Fastighetsavdelningen.
 • Internationell studentbarometer 2022 2022-10-25 Stockholms universitet kommer delta i International Student Barometer, ISB, en undersökning bland internationella studenter. Undersökningen genomförs under perioden 17 november till 19 december, och alla internationella studenter vid Stockholms universitet kommer att få ett mejl med en individuell länk för att besvara enkäten.
 • Workshop: Konsten att undvika plagiering 2022-10-21 Vi presenterar en nyskriven handbok i arbetet att motverka plagiering. Handboken är framtagen vid SU och riktar sig till dig som är universitetslärare, pedagogiskt ansvarig eller administratör. I workshoppen arbetar du med verkliga fall, för att se hur du upptäcker tendenser till plagiering i ett tidigt skede och hur du hjälper studenter rätt i sina studier.
 • Nya regler för lokal- och bostadsförsörjning 2022-10-19 Regler avseende hantering av hyresavtal och uthyrning av lokaler, samt student- och gästforskarbostäder vid universitetet är uppdaterade. De ersätter bland annat tidigare reglerna för lokalinnehav.
 • Dekanus har ordet – oktober 2022-10-17 Läs dekanus senaste krönika.
 • Workshop: Digital examination 2022-10-17 Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) anordnar en workshop som riktar sig till dig som är studierektor eller har annan roll och vill veta mer om digital examination.
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2022-10-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Du deltar i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Få koll på nya examinationssystemet Inspera 2022-09-19 Obligatorisk självstudiekurs för universitetslärare, administratörer och tentamensvärdar som kommer att använda universitetets nya digitala examinationssystem Inspera.
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-08-26 Ska du undervisa i eller vill undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 2 sep kl 10.30-11.30
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-08-26 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 25 aug kl 13—14
 • Utbildningskongress 2022: Continuous learning — Person, Practitioner, Workplace 2022-08-26 Om undervisning och lärande i högre utbildning. Karolinska Institutet bjuder in SU:s lärare till högskolepedagogisk utbildningskongress 28—29 september 2022. Välkommen att lyssna till huvudtalare, inspireras av kollegor och dela erfarenheter under kreativa workshoppar.
 • Årets lärarpristagare utsedda 2022-06-16 Priset Årets lärare 2022 går till Katarina Fast Lappalainen, John Fitzpatrick, Olov Karlsson, Lena Sjögren och Oliver Smith.
 • Dekanus har ordet – juni 2022-06-14
 • Rocio tog hem priset under Global Civis Days 2022-06-13 Global Civis Days i Aten i april samlade deltagare från alla partneruniversitet i tävlingen Civis Panathlon. Temat var fysisk aktivitet som ett medel för social integration och inkludering. Rocio Mendoza de Andersson, administrativ chef vid Historiska institutionen, deltog och vann första priset.
 • Vässa din presentationsteknik — webbaserat självstudiematerial 2022-06-01 Kroppsspråk — vad säger vi till varandra, utan att ha sagt ett ord? Det och mer i webbaserat självstudiematerial om konsten att tala inför grupp. Strategier som gör dig trygg i talarsituationen och hjälper dig bli ditt "bästa jag" när du föreläser.
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 18 aug kl 11—12
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 18 aug kl 10—11
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 24 aug kl 10.30—11.30
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 24 aug kl 11.30—12.30
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller vill undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 25 aug kl 14—15
 • Karriärdag för doktorander i slutfas och nyblivna doktorer 2022-05-17 Karriärdagen anordnas av fakultetskanslierna vid Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området och vänder sig till nydisputerade doktorer och doktorander i slutfas som avser att göra karriär i Sverige.
 • Ny handbok för att motverka plagiering 2022-05-13 Hur kan du tänka om du misstänker fall av plagiering? Hur tolkar du digitala textjämförelseverktyg som finns för att upptäcka plagiat? Hur hjälper du studenter till bättre studieteknik? I en nyskriven handbok får SU:s lärare stöd och vägledning för att motverka plagiering.
 • Panorama Europa-special: Förändringens vindar från Bryssel 2022-05-02 EU höjer tempot inom högskoleområdet, med nya initiativ och nya pengar. Vad betyder det för oss?
 • Virtuellt lunchsamtal: Vikten av återkoppling och möjligheter för "automatisk" återkoppling 2022-04-20 Vi samtalar om pedagogiska för- och nackdelar av återkoppling, samt möjliga implementeringar i Athena och Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Case/scenariobaserad examination 2022-04-20 Vi samtalar om case och scenariobaserad examination. CeUL:s Digitala examinations-team (DET) presenterar några inspirerande exempel på case och scenariobaserad examination och bjuder in till diskussion om möjliga risker och fördelar.
 • Nu öppnar anmälan till Mentorsprogrammet 2022 2022-04-20 Hösten 2022 startar Mentorsprogrammet på nytt. Satsningen vid Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer. Ansökan står öppen till 15 juni.
 • Virtuellt lunchsamtal: Peer och back review — pedagogiska fördelar och implementering i Athena 2022-04-20 Vi samtalar om peer och back review. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns det och hur kan detta implementeras i Athena. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • VITALISE project grants-Transnational Access 2022-04-19 Deadline 30 April
 • Virtuellt lunchsamtal: Möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer 2022-04-19 Vi samtalar om möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer. Vilken typ av kunskap mäter man med olika slags frågetyper i Inspera? Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga nackdelar och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Kontinuerlig och formativ bedömning i Athena och/eller Inspera 2022-04-19 Vi samtalar om kontinuerlig och formativ bedömning. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns och hur kan det implementeras i Athena och/eller Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Relanseringen av su.se/forskare och su.se/researchers är utförd 2022-04-19 Projektet för att samla och förbättra innehållet för universitetets forskare på de interna webbplatserna är avslutad. Innehållsutveckling kommer att ske regelbundet efter behov och önskemål.
 • Magnus Nermo: Jag är hedrad att ingå i Samhällsvetenskapliga fakultetens ledning 2022-03-31 Sedan förra året är professor Magnus Nermo vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Som tidigare prefekt vid Sociologiska institutionen kan han förstå det viktiga och ofta tunga uppdrag fakultetens prefekter har.
 • Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 2022-03-29 Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn.
 • Dekanus krönika – mars 2022-03-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Seminarium för universitetslärare: Erfarenheter av hybridundervisning 2022-03-16 Seminarium om hybridformer i undervisning — möjligheter, utmaningar, teknik och annat smått och gott. Under seminariet diskuterar vi vad vi lärt oss om hybridformer hittills, och hur vi ser på framtida utveckling.
 • Dekanus har ordet – december 2022-03-16 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi 2022-03-11 Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.
 • Nyhetsbrevet om utveckling av undervisning baserat på forskning 2022-03-08 Nypremiär! Nyhetsbrevet Aktuell högskolepedagogisk forskning utkommer med ny grafisk form och dessutom med ett temanummer om genus och jämställdhet i högre utbildning. Det är gjort med AHF-redaktionens fulla entusiasm och stora kunskap.
 • Profilseminarium: Öppen akademi och trygga rum? Om kontroversiella teman i våra utbildningar 2022-03-04 Akademin behöver vara en central del av det demokratiska samhällets infrastruktur och värna om den akademiska friheten. Men vad händer när olika ideal kolliderar i undervisningssituationer? Hur kan vi värna om den akademiska friheten samtidigt som vi skapar trygga rum? Välkommen till årets första profilseminarium vid Humanvetenskapliga området
 • Disputation – Hannah Pollack Sarnecki 2022-03-03 Hannah Pollack Sarnecki försvarar sin avhandling "Favela Funk – Ways of Being Young in the Urban Peripheries of Rio de Janeiro". Opponent: Professor Rivke Jaffe, University of Amsterdam.
 • Anders Wästfelt ny arbetande ledamot i Vitterhetsakademien 2022-02-18 Vid Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien plenum den 1 februari 2022 valdes Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, in som ny arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Fyllnadsval till fakultetsnämnden 2022-02-16 Ett fyllnadsval har genomförts för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.
 • Kontaktperson för lokalvård – påminnelse 2022-02-14 Hanteringen av kontaktpersoner för lokalvård vid universitetets institutioner/avdelningar är sedan förra året automatiserad. Följande är en påminnelse om att tilldela medarbetare rollen.
 • SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning 2022-02-08 Nytt högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.
 • ”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination 2022-02-08 Institutioner och lärare som vill examinera studenter med universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera ska få hjälp att komma igång med verktyget men också att tänka nytt kring examinationsformer.
 • Lär dig bedöma pedagogisk skicklighet 2022-01-22 Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Du får bland annat läsa och bedöma pedagogiska portföljer samt skriva pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Det finns gott om utrymme att diskutera bedömningsarbete med både mentorer och kurskollegor. OBS! Sista anmälningsdag 15 feb. Kursstart 20 sep
 • Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar 2022-01-19 Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Kvinnor anpassar sina liv efter manliga entreprenörer 2022-01-19 Kvinnor som lever med en man som är entreprenör investerar mycket i företaget på bekostnad av jämställdhet. – Med offentliga medel hjälper vi i första hand män att starta, bygga och skydda bolag där kvinnornas insats osynliggörs, menar Matilda Eriksson vid Stockholms universitet.
 • Jelena Zdravkovic ny prefekt på DSV 2022-01-17 Professor Jelena Zdravkovic är ny prefekt på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) sedan 1 januari 2022. Hon ser fram emot att leda arbetet på Stockholms universitets största institution.
 • Hoppfull bild av pandemiårens undervisning 2022-01-14 DSVs Nina Bergdahl skriver tillsammans med forskarkollegan Melissa Bond i The Conversation. Artikeln handlar om pandemins effekter på elevers lärande.
 • Rwandas ambassadör besökte DSV 2022-01-12 Digital hälsa var en av punkterna på agendan när Diane Gashumba, Rwandas ambassadör i de nordiska länderna, besökte DSV 10 januari 2022.
 • Varför väljer flickor bort matematik i skolan? 2021-12-22 I skolan presterar flickor i allmänhet bättre än pojkar inom matematikrelaterade ämnen. Men även när flickor har en relativt högre förmåga i matte väljer de oftare andra utbildningsvägar.
 • Vill du bli Wallander-stipendiat på SOFI? 2021-12-16 Nu emottar Institutet för social forskning (SOFI) förslag på nomineringar till Handelsbankens Wallanderstipendium. Dessa stipendier ger full finansiering för innehavaren under tre år.
 • Workshop: Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar 2021-12-15 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Active learning classroom (ALC) är ett pedagogiskt koncept som bygger på studentaktiverande undervisningsmetoder i en lärosal utrustad med runda bord, skrivtavlor och interaktiva bildskärmar.
 • Assar Lindbeck-medaljen tilldelas professor Erik Lindqvist 2021-12-15 Assar Lindbeck-medaljen 2021 tilldelas Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid SOFI, tillsammans med Robert Östling på Handelshögskolan i Stockholm.
 • ”Bluffmejl ett växande problem” 2021-12-10 DSVs Fredrik Blix medverkar som expert i Ekots rapportering om problemet med falska mejl. Inslaget sändes i Sveriges radio 9 december.
 • ”Kreativitet är helt centralt för läraryrket” 2021-11-26 Genom att se lärare som designer tar vi fasta på kreativiteten i yrkesrollen. Det menar Elisabeth Rolf som har studerat pedagogiska mönster kopplade till elevers digitala kompetens.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon 2021-11-23 Dagens mobiltelefoner har ofta en mycket bra kamera. Med hjälp av den kan du göra intervjuer och filma i miljöer utanför föreläsningssalen. Här lär du dig göra bra inspelningar med din mobiltelefon. Hur du får professionell kvalité på videobild och inspelningsmiljö, får till riktigt bra ljud och ljus, gör en intervju och slutligen redigerar materialet till en schysst film.
 • Digitalisering i fokus under AES Forskardag 2021-11-11 Årets forskardag gjorde att 145 personer med särskilt intresse för styrningsfrågor kunde träffas i Kräftriket och samtala om aktuella frågor i offentlig sektor.
 • Hoffice och sopsortering – ny teknik kan göra vardagen mer hållbar 2021-11-11 Nyare, snabbare, bättre. Teknikutvecklingen snurrar på, men det finns anledning att stanna upp och fundera över hur den påverkar vår livskvalitet. Det menar Chiara Rossitto, nyutnämnd docent på DSV.
 • Forskningsbaserade verktyg avslöjar desinformation på Twitter 2021-11-09 Vad är sant och vad är falskt i sociala medier? Ett europeiskt team med DSV-forskare i spetsen avslöjar "fake news".
 • Internationellt kollokvium om tolerans arrangerades på Stockholms universitet 2021-11-08 Toleransen närstuderades vid det internationella kollekviet "Tolerande(s) - concepts, language, history and practices" som ägde rum den 11-12 oktober 2021. Evenemanget var det avslutande i en serie samtal som inleddes i Nice 2020.
 • ”Vi måste prata om värderingar när vi diskuterar AI i utbildningen” 2021-11-08 Teresa Cerratto Pargman har många järn i elden. Hon är DSVs nyaste professor och koordinerar ett fyraårigt projekt inom WASP–HS, Wallenbergstiftelsernas satsning på AI.
 • Psykisk ohälsa i skolan kopplat till större risk för utanförskap 2021-11-03 Tonåringar som upplever psykiska problem i gymnasiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa, visar en ny studie.
 • Studie lyfter koppling mellan förändrad brottslighet och ojämlikhet 2021-11-02 Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Västeuropa sett en minskande brottslighet – tvärtemot vad många föreställer sig. Men hur skiljer sig utvecklingen för olika samhällsgrupper? Det studeras i ett forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen.
 • DSV i vetenskapligt samarbete med Spotify 2021-11-01 Vi är vana vid att få förslag på musik att lyssna på, men metoderna kan bli bättre. Tre industridoktorander från Spotify studerar just nu framtidens maskininlärning tillsammans med DSV-forskare.
 • Öppna data kan ligga till grund för nya tjänster 2021-11-01 Varför är det så viktigt med öppna data? Programledaren Hedvig Nittve ställde frågan till DSV-forskaren Gunnar Wettergren när han medverkade i nyhetsprogrammet Studentnytt.
 • Workshop: Lagarbete för ökat lärande 2021-10-29 Studier visar att universitetslärare ofta värdesätter att samarbeta med andra lärare, samtidigt lyckas de inte med det i den utsträckning de önskar. Varför? Här får du tillsammans med kollegor identifiera hinder för samarbete och diskutera hur dessa kan överbryggas.
 • Gunnar Wettergren skriver debattartikel på Altinget.se 2021-10-29 Den svenska satsningen på offentliga, öppna data sackar efter, jämfört med andra länder. Därmed missar vi att realisera viktiga värden, anser DSV-forskaren Gunnar Wettergren.
 • Geopolitik, e-hälsa och drönare på välbesökt digitaliseringskonferens 2021-10-27 Från nationell säkerhet till framtidens design, via graviditetsappar, drönare och smart stadsplanering. 650 deltagare från 45 länder deltog i hybridkonferensen Digitalize in Stockholm 2021.
 • Workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning 2021-10-25 Den pedagogiska modellen "Samverkans-Inlärning" hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.
 • ”Digitaliseringstakten är snudd på en samhällsfara” 2021-10-19 Hur kan vi hantera digitala klyftor i samhället? DSVs Uno Fors redde ut i direktsändning i programmet Nordegren och Epstein i P1.
 • Ett telefonnummer för service 2021-10-18 Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Vi gör det enklare för dig att nå oss via telefon.
 • Dekanus har ordet – oktober 2021-10-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Sverige måste öka sin digitala suveränitet 2021-10-15 Offentlig sektor tar stor kostnad för att stärka svensk digital suveränitet samtidigt får de dåliga verktyg. Strategin måste tas på europeisk nivå, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Sverige är bäst på öppenhet – men sämst på öppna data 2021-10-15 27 oktober ska DSVs Gunnar Wettergren diskutera digitalisering och samhällsnytta med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Medborgarperspektivet bör vara vägledande, anser Wettergren.
 • Nya doktorander välkomnades under Welcome Day 2021-10-15 I början på terminen höll Humanvetenskapliga området en träff för att introducera nya doktorander vid Stockholms universitet. I år gavs Welcome Day digitalt via Zoom.
 • Workshop: Online discussion and argumentation in teaching 2021-10-13 Explore how to use asynchronous online discussion and argumentation in teaching. Taking a highly hands-on approach, the workshop will arm participants with different teaching activities and teaching resources that they can make use of for their own lessons, in Athena and other systems. In association with Singapore University of Social Sciences.
 • Internationella storheter på digital konferens 2021-10-12 Hur kommer vi att leva, arbeta och roa oss år 2040? Frågan står i fokus för Digitalize in Stockholm 2021 som arrangeras 20–21 oktober.
 • Jämställdhetsworkshop 2021-10-12 Arbetsgruppen för jämställdhet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bjuder in till en jämställdhetsworkshop.
 • Svensk speldesign intressant för utländsk handelsdelegation 2021-10-12 I fredags besökte en saudisk handelsdelegation Stockholm. Mellan besöken på de stora techbolagen hann delegationen med ett stopp i Nodhuset i Kista.
 • Uppdatering sänkte Facebook 2021-10-11 Under måndagskvällen låg Facebooks tjänster Messenger, Instagram och Whatsapp nere i över sex timmar. Fredrik Blix förklarade vad som hänt i Sveriges radios Ekot.
 • Dekanus har ordet – mars 2021-10-11 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Inställd! Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2021-10-07 Lär dig använda Athena, Zoom och andra verktyg i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshoppen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling och kursdesign.
 • Självkörande bilar fixar inte det sociala samspelet 2021-10-04 Våra vägar är fulla av ”irrationella” människor, både fotgängare och bilförare. Självkörande fordon kan inte riktigt hantera dem, menar Barry Brown.
 • Nya perspektiv på delningsekonomin 2021-09-20 Vill du dela bil med dina grannar, eller ha en främling sovande i gästrummet? Om svaret är ja – vad säger din familj om saken?
 • Dags för den sjätte omgången av SWEOLD 2021-09-17 Undersökningen som genomförts sedan 1992 studerar hur levnadsvillkoren för befolkningen över 75 år förändrats över tid. Forskarna kan nu beskriva utvecklingen under de senaste 30 åren, en period under vilken det skett tydliga förändringar inom välfärden.
 • Nätverksträff: Adminstratörer för god utbildningsmiljö om att motverka plagiering och fusk 2021-09-10 Hur kan olika aktörer vid universitetet bidra till att motverka plagiering och fusk? Ett aktuellt problem som dessutom ökade i samband med pandemin. Vår gäst Christophe Premat, lektor vid Romanska och klassiska institutionen reder ut begreppen och berättar hur vi bättre kan förstå problematiken.
 • Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera 2021-09-07 Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.
 • Maskininlärning kan ge bättre beslut inom vården 2021-09-01 Kring viktiga beslut finns alltid en viss osäkerhet. Henrik Linussons avhandling utforskar hur ett ramverk inom maskininlärning kan leda till bättre och säkrare beslut, till exempel inom sjukvården.
 • Digital humanvetenskap – ett nytt forskningsfält växer fram 2021-09-01 Hur kan vi förstå och forska om poddar, virtuella museer eller webbtidningar? Frågorna engagerar forskare inom digital humanvetenskap.
 • AI är en demokratifråga 2021-08-26 Det är hög tid att fler engagerar sig i AI-utvecklingen, anser DSV-forskaren Shengnan Han. Hon ser det som en demokratifråga.
 • Anordna kurser med fältstudier vid Medelhavet via USI 2021-08-18 Vill du anordna en tvärvetenskaplig kurs med fältstudier vid Medelhavet? Humanvetenskapliga området erbjuder stöd för att utveckla kurser inom det nationella samarbetet Universitet och Svenska Institut i samverkan för internationalisering (USI).
 • Vi är topp 7 i Europa 2021-08-18 Sociologi vid Stockholms universitet hamnar i år på plats 7 i Europa och plats 34 i världen i den prestigefyllda Shanghai-rankningen, som listar världens bästa universitet.
 • ”Energisektorn behöver mer policyorienterad forskning” 2021-07-20 Vilken forskning bedrivs om Sveriges elförsörjning, och vilken kunskap saknas? Vi ställde några frågor till professor Afzal Siddiqui.
 • ”Edtechbranschen är bara i sin början” 2021-07-19 Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har god representation på IVAs 100-lista 2021. Av fyra forskningsprojekt från Stockholms universitet kommer tre från DSV.
 • Så funkar cyberattacker – Stefan Axelsson förklarade i Godmorgon världen 2021-07-12 ”Det här är en systemsvaghet som det inte finns något skydd emot – ännu”, sa DSV:s Stefan Axelsson.
 • DSV-professor diskuterade cyberbrott i Almedalen 2021-07-07 ”Vi måste samla och hitta samarbeten mellan kompetensen kring tekniska möjligheter, polisens utredningstekniska kompetens, och den juridiska kompetensen”, sa Stefan Axelsson.
 • Så upphörde lönediskriminering mot mörkhyade fotbollsspelare i England 2021-07-06 En ny studie har med hjälp av data från engelska Premier League undersökt effekterna av den så kallade ”Bosman-domen” och funnit att lönediskrimineringen helt försvann när reglerna luckrades upp – men inte för alla.
 • Bildningspodden #132 | Renässansen 2021-07-06 Renässansen brukar beskrivas som en upplyst tid av vetenskapliga framsteg, konstnärliga bragder och en nyväckt förståelse för antikens kultur. Men hur ska vi förstå renässansen idag? Och vad var egentligen det unika med Florens som kulturstad? Konsthistorikern Sabrina Norlander Eliasson och litteraturhistorikern Anders Cullhed Bildningspodden gästar Bildningspoddens säsongsavslutning.
 • ”Svenska företag är inte rustade för att stå emot hackerattacker” 2021-07-05 Är cyberattackerna här för att stanna? Och vad kan företag göra för att skydda sig mot hackare? Helgens attack som drabbade Coop väcker många frågor.
 • Anknytningsmönster kan förklara tillit till välfärdssystemet 2021-07-05 Kan relationen till välfärdssystemet förklaras utifrån anknytningsmönster? Och påminner välfärdssystemet om en psykologisk trygghet för människor på samma sätt som en religion? Frågorna lyfts i en ny avhandling.
 • Vänskapsband över klassgränserna kan färga dina åsikter – oavsett din egen sociala klass 2021-06-23 Vilken klasstillhörighet som är vanlig i din umgängeskrets verkar ha betydelse för hur dina egna politiska åsikter ser ut – och detta oavsett vilken klass du själv tillhör.
 • Bildningspodden #131 | Orientalism 2021-06-21 Litteraturhistorikern Edward Saids bok Orientalism från 1978 tillhör det senaste halvseklets stora akademiska klassiker. Boken blev lika hyllad som omdebatterad, och la grunden till vad som idag kallas postkolonial studier. Vilka är Saids viktigaste poänger? Och hur relevant är hans analys idag? Idéhistorikern Edda Manga gästar Bildningspodden och introducerar en modern klassiker.
 • Dekanus har ordet – juni 2021 2021-06-17 Yvonne Svanström sammanfattar terminen och lyfter ett par tankar inför höstens återgång till campus.
 • Nästa steg taget mot en samlad organisation av lärarutbildningarna 2021-06-15 Arbetet fortskrider för att skapa en mer samlad lärarutbildning med en tydligare och mindre komplex organisation. Nu har fyra arbetsgrupper lämnat in sina förslag på hur detta kan uppnås.
 • Annonsering och marknadsföring i egna och andras kanaler 2021-06-15 Hur kan jag nå ut till rätt personer med mitt budskap? Vilka kanaler ska jag använda? Räcker det med att göra ett inlägg? Eller behöver jag annonsera också? Bör jag gå med en annons i en annonsbilaga?
 • Risken att drabbas av depression minskade efter den första nedstängningen i Danmark 2021-06-11 Färre var i riskzonen för att drabbas av stress eller depression veckorna efter den första danska nedstängningen under pandemin, jämfört med veckorna innan. Men svårigheterna i vardagen ökade för många.
 • Nätverk för kvinnliga skogsägare präglas av maskulina ideal 2021-06-10 Traditionellt manliga ideal inom skogsindustrin har bidragit till att kvinnliga skogsägare organiserar sig i egna nätverk. Men hur kan nätverken förstås? Och varför finns en ovilja hos nätverken att beskrivas som jämställdhetsprojekt?
 • Högre utbildning i pandemins kölvatten 2021-06-09 Hur har distansundervisningen påverkat lärare och studenter vid högskolor och universitet? Tessy Cerratto Pargman i Nio-Fem.
 • Fyllnadsval till fakultetsnämnden klart 2021-06-08 Fyllnadsvalet till suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande period som sträcker till och med 2023 är nu klart.
 • Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang 2021-06-07 En av 2021 års pristagare av Årets lärare vid Stockholms universitet är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Lena Hübner: "Viktigast att möjliggöra lärarutbildningarnas höga kvalitet" 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter docent Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete som är ny vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.
 • Uppdaterad baspresentation i Powerpoint 2021-06-04 I Mediabanken finns nu SUs uppdaterade Baspresentation i Powerpoint, på svenska och engelska.
 • Behandling mot sömnlöshet bör skräddarsys utifrån patienten 2021-06-03 Många patienter som behandlas mot sömnlöshet blir inte av med sina problem. Hur fungerar egentligen de olika terapierna? Och kan terapi anpassas mer till individen? En ny studie syftar till att förbättra KBT-vården vid insomni.
 • Bildningspodden #130 | Norrmalmstorgsdramat 2021-06-03 Norrmalmstorgsdramat har gått till historien som Sveriges första livesända brottshändelse och urscenen för det så kallade "Stockholmssyndromet". Men vad var det som hände egentligen? Medieforskaren Ester Pollack och statsvetaren Cecilia Åse gästar veckans Bildningspodden.
 • Skolmaten på 60-talet gav eleverna högre inkomst genom livet 2021-06-03 När skolmaten infördes i svensk skola gav det långsiktiga fördelar på elevernas hälsa, utbildning och livsinkomst. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Lunds universitet.
 • Ett år med undervisning online — vad tycker studenter och lärare nu? 2021-06-01 Nu är det dags för en uppföljning av förra årets enkätundersökning där studenter och lärare delade med sig av sina erfarenheter av övergången till undervisning online i samband med Coronautbrottet. Vad har hänt sedan dess och hur har det gått?
 • Forskningsmedel till strategiska forskningssatsningar 2021-05-26 Områdesnämnden för humanvetenskap har beviljat sju olika forskningsprojekt totalt 729 000 kronor i bidrag till strategiska satsningar. Satsningen syftar till att uppmuntra fakultetsöverskridande forskning och att ge stöd till innovativa forskningsinitiativ.
 • Könsblandade grupper i lumpen påverkar attityder till kön och jämställdhet 2021-05-25 Manliga soldater som fick tjänstgöra i en grupp tillsammans med kvinnliga soldater blev mer positivt inställda till jämställdhet – åtminstone på kort sikt. Det visar en ny studie från SOFI.
 • Bildningspodden #129 | Demokrati 2021-05-20 Demokratin är just nu hett omdebatterad och sägs befinna sig i en kris. Hur mår demokratin idag egentligen? Bildningspodden reder ut termerna tillsammans med statsvetaren Sofia Nässjö och idéhistorikern Anders Burman.
 • ”Mentorsprogrammet gav mig samhörighetskänsla med universitetet” 2021-05-12 Vi ställde tre snabba frågor till Marie Gustafsson Sendén som är biträdande lektor vid Psykologiska institutionen och deltog i förra omgången av Mentorsprogrammet.
 • Campus Frescati agerade uppsamlingsplats vid masstestning 2021-05-11 Nyligen genomförde Folkhälsomyndigheten en landsomfattande testning av befolkningen, i syfte att få en ögonblicksbild av smittläget. Campus Frescati agerade uppsamlingsplats åt Hemvärnet som hjälpte till under insatsen GLORIA 14.
 • Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2021-05-07 Du är universitetslärare och vill få grepp om hela processen när det gäller att skapa en videoinspelning för din kurs, allt ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning samt publicering i till exempel Videotjänsten eller i Athena.
 • Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021 2021-05-07 Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
 • Workshop: Så gör du en professionell videoinspelning på kontoret eller hemma 2021-05-07 Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Det kan handla om förinspelad film till Omvänt klassrum eller direkt kommunikation via till exempel Zoom. Hur gör du då dina produktioner på ett professionellt sätt? Lär dig mer i virtuell workshop med mediepedagog Jonas Collin. Gästföreläsare: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck
 • Ledigt jobb: Forskare i GENPARENT-projektet 2021-05-06 En plats som forskare i GENPARENT-projektet vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.
 • Bildningspodden #128 | Gigekonomin 2021-05-05 Den så kallade "gigekonomin" har sedan 2010-talet präglat arbetsmarknaden och kritiserats för att bygga på lösa anställningar och dåliga arbetsvillkor. Vad är egentligen sant om gigekonomin? Bildningspodden reder ut termerna tillsammans med kulturgeograferna Natasha Webster och Qian Zhang.
 • Sociologiprofessor som vill vända upp och ner på hur akademiker kommunicerar sin forskning 2021-05-03 – Sättet vi publicerar och kommunicerar forskning på är ålderdomligt. Det är absurt att vi som forskare kommunicerar våra forskningsresultat till 100 år gamla tidskrifter som inte är öppna för allmänheten att läsa, säger Magnus Bygren, professor i sociologi.
 • Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar 2021-04-30 Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år.
 • Barn med mindre ekonomiska resurser har oftare sämre relationer med klasskamrater 2021-04-28 Att ha mindre pengar eller inte kunna delta i aktiviteter som kostar pengar är kopplat till en ökad risk för en sämre social situation i skolan. Det visar en ny avhandling från Institutet för social forskning (SOFI).
 • INSTÄLLT! Symposium: migration och integration – möte mellan forskning och praktik 2021-04-26 Uppdatering: Med anledning av det rådande smittskyddsläget har organisationskommittén beslutat att ställa in symposiet "Migration och integration – möte mellan forskning och praktik", som skulle ha ägt rum den 2 juni. Förhoppningen är att genomföra under 2021. Information om detta kommer.
 • Sårbart system för arbetskraftsinvandring i Sverige 2021-04-26 Systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige innebär en obalans i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det skapar en sårbarhet för migranter och en tillvaro präglad av osäkerhet, menar Linn Axelsson, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
 • ”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander 2021-04-13 Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.
 • Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga 2021-04-13 Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.
 • Bildningspodden #126 | Staden 2021-04-09 Få moderna fenomen är så romantiserade som storstaden. Men vad är egentligen en stad? Bildningspodden spårar stadens historia tillsammans med urbanhistorikern Håkan Forsell.
 • Vi följer våra äldre syskons val av högskoleutbildning 2021-04-09 Vad storasyskon väljer för högskoleutbildning har stor påverkan på vad deras yngre syskon väljer att söka, även när det leder dem till "sämre" utbildningar. Det visar en ny studie.
 • Säsongspremiär av Bildningspodden 2021-04-08 När utvecklades egentligen det första moderna vaccinet? Och vad kan vi lära oss av 1800- och 1900-talets stora vaccinationer under den nuvarande pandemin? Den folkbildande podcasten Bildningspodden är tillbaka, den här gången med ett avsnitt om vaccinets historia.
 • Online workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder 2021-03-31 Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Kände du dig låst, missnöjd eller villrådig? Lär dig mer om olika sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar.
 • Ny centrumbildning samlar expertis inom penningpolitik 2021-03-29 Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är en ny, tvärvetenskaplig satsning vid Stockholms universitet. Verksamheten ska utbilda doktorander och stärka universitetets position som ledande i Europa inom penningpolitik och finansiell stabilitet.
 • Helena Bani Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Ny språkpolicy för alla medarbetare 2021-03-25 Stockholms universitet har en ny språkpolicy från och med den 25 mars 2021. Den nya språkpolicyn är kortfattad och beskriver vad som gäller vid universitetet och varför.
 • Med bloggen som verktyg i forskning om olivolja 2021-03-24 Elin Linder tog en doktorandkurs i att nå ut med forskning till en bredare publik. Resultatet blev en välbesökt blogg där hon varvar reflektioner från fältstudierna i Italien med dikter och fotografier.
 • Jonas Häckner: "Nya dekanatet är ett dream team" 2021-03-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter professor Jonas Häckner vid Nationalekonomiska institutionen som är ny prodekan.
 • Mie Josefsons avhandling 10 i top 2018 2021-03-19 Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. På tio- toplistan ligger Mie Josefsons avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.
 • Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor om professionalitet i förskolläraryrket 2021-03-19 - Man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke, säger Eleonor Bredlöv Eknor, ny postdoktor på BUV.
 • Intressanta och lärorika dagar på WERA-IRN Extended Education 2021-03-19 Under tre dagar hölls konferensen WERA-IRN Extended Education - Practices, Theories and Activities på Stockholms universitet. Värd var Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskare från 16 olika länder deltog och sammanlagt blev det 68 olika presentationer av de senaste forskningen inom forskningsområdet fritidshemspedagogik.
 • Tvärvetenskapligt barnkulturprojekt får forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2021-03-19 "Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater" har fått pengar av Vetenskapsrådet. Läs mer om det treåriga projektet och projektgruppen.
 • Män med hög inkomst och bättre hälsa får fler barn 2021-03-17 Hög inkomst, bra kondition, hälsosamt BMI och hög IQ – alla dessa faktorer har var och en för sig ett starkt samband med mäns chanser att få barn. Det visar tre aktuella studier i demografi från Stockholms universitet, som bygger på data över män födda i Sverige på 1950-1970-talen.
 • Sociologi och demografi vid Stockholms universitet i topp 50 i världen 2021-03-05 Vi fortsätter att få bra placering i topp 100-listan QS World University Rankings by Subject 2021. Enligt QS World University Rankings by Subject 2021, är vi på plats 37 i världen. Dessutom är vi etta i Sverige enligt samma lista.
 • Därför är ditt ansikte hårdvaluta för techjättar 2021-03-03 Sverige behöver tydligt svenskt program för användning av AR. Techjättar kan slås sönder. Fredrik Blix vid Stockholms universitet i Svenska Dagbladet.
 • Hur man har en meningsfull videochatt ... med sin hund 2021-03-01 Karantän, social distansering och reseförbud. Under pandemin hålls kontakten med hunden via videochattar. Men får hunden ut något? Oskar Juhlin kommenterar sin forskning, som lyfts i Wired.
 • Administratörsträff om informations- & kommunikationsteknik i utbildning och studentkontakt online 2021-02-22 Lär dig mer om olika funktioner i Athena och Zoom ur ett utbildningsperspektiv som är användbara i arbetet som kursadministratör. Ola Palm från SU:s nya IKT-pedagogiskt team tipsar också om flera andra digitala guldkorn som underlättar ditt arbete.
 • Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp 2021-02-15 Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp med start HT21. Ansök 15 mars - 15 april 2021.
 • Profilseminarium: Universitet – en motor för innovation? 2021-02-15 Hur kan vi förstå innovation idag? Och på vilket sätt kan universiteten och forskningen bidra till en ”innovationsdriven” kunskapsutveckling? Är det något vi vill? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Organisation, samhälle och individ, den här gången med tema innovation.
 • Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering 2021-02-11 I ett pågående forskningsprojekt studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.
 • Kvinnor i högutbildade heteropar avgör om det blir giftermål eller ej 2021-02-11 För kvinnor och män som bor ihop väger oftast bådas önskan att gifta sig lika tungt – men inte i alla par. Kvinnors önskan att gifta sig väger tyngre bland högutbildade par, medan mäns spelar större roll bland lågutbildade par. Det visar en ny studie i demografi i den vetenskapliga tidskriften Genus.
 • Centrum för barnkulturforskning: fyrtio år av fokus på barns röster 2021-02-09 Centrum för barnkulturforskning firar 40-årsjubileum med buller och bång. En gala i form av ett digitalt mingel uppmärksammar uppdraget att sprida barnkultur och barns röster.
 • Utveckla dina handledningskompetenser — workshoppar för forskarhandledare 2021-02-05 En rad workshoppar på olika teman om just forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Här får du som är forskarhandledare stöd att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker.
 • IKT-pedagogiskt team stöttar utvecklingen av digital undervisning 2021-02-03 Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.
 • Sekunden som kan skaka it-system 2021-02-01 Med jämna mellanrum läggs sekunder till eller dras ifrån vår tid, vilket är en huvudvärk för it-administratörer. Theo Kanter vid Stockholms universitet belyser problemet i Computer Sweden.
 • Att studera mynt är att studera makt 2021-01-28 Vad kan ett mynt berätta? Om ett lands ekonomiska situation, om kungamakten och om vikingarnas plundringar? Jens Christian Moesgaard är professor i numismatik vid Stockholms universitet och beskriver myntet som en direktlänk mellan nutid och historien.
 • Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning 2021-01-27 Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.
 • Statistiska metoder för att analysera allt från hjärnaktivitet till luftföroreningar 2021-01-26 I dagens samhälle samlas hela tiden stora mängder data in, med hjälp av ny teknik. Data samlas in från t ex appar och sociala medier, med geotaggar (GPS). Mattias VIllani, professor i statistik vid Stockholms universitet, har fått forskningsmedel för att ta fram tidseffektiva beräkningsmetoder för sådana data som mäts i både tid och rum, spatiotemporala data.
 • Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest? 2021-01-21 Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.
 • Vi hjälper forskare och doktorander med statistiken! 2021-01-20 Är du en forskare inom humanvetenskaperna (humanistiska-, samhällsvetenskapliga-, eller juridiska fakulteten) och behöver hjälp med frågor kring din kvantitativa analys? Våra forskare är här för dig!
 • Globala utvecklingsfrågor inspirerade studenter 2021-01-18 Den 20:e september arrangerades arbetsmarknadsdagen i globala utvecklingsfrågor. Fredagseftermiddagen bestod av två panelsamtal med sex stycken yrkesverksamma personer som inspirerande med sina berättelser om hur de tagit sig dit de är idag.
 • Ny ledning vid Humanvetenskapliga området 2021-01-15 Den 1 januari 2021 fick Humanvetenskapliga området ny ledning. Elisabet Wåghäll Nivre och Yvonne Svanström är valda som vicerektorer mandatperioden 2021-2023.
 • Vill du bli Wallander-stipendiat på SOFI? 2021-01-12 Nu emottar SOFI förslag på nomineringar till Handelsbankens Wallanderstipendium. Dessa stipendier ger full finansiering för innehavaren under tre år. Startdatum är januari 2022 och den nominerades ska disputera under läsåret 2020/2021.
 • Linda Magnusson Hanson beviljas AFA-finansiering för covid-19-projekt 2021-01-11 AFA Försäkring har den 22 december 2020 beviljat forskningsfinansiering till 13 nya covid-19-projekt. Ett av dessa går till docent Linda Magnusson Hanson och projektet "Betydelsen av organisatoriska förändringar, varsel och permitteringar i spåren av coronakrisen för social situation, psykisk hälsa och sjukskrivning".
 • Online workshop: Rethinking assessment in our digital environment 2021-01-11 The uptake of digital technology to innovate our teaching and learning has been increasing; as has research and literature focusing on new sets of skills for 21st-century competencies. With Covid 19, the move to 'emergency remote teaching' has accelerated the urgent need to look at teaching and learning in the digital environment; but what needs to happen with assessment in this uncertain future?
 • Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-11 Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.
 • Online-workshop: Inspelade föreläsningar och andra sätt att använda video i online-undervisning 2021-01-05 Många studenter önskar att föreläsningar ska spelas in. Vilka fördelar finns det, och hur ska man spela in? Spelar det någon roll ifall man spelar in en live föreläsning i Zoom eller föreläser i sin kammare enkom för att filmen ska ses i efterhand? Vad ska man tänka på när man filmar? Hur kan förinspelade videofilmer förändra undervisningen? Vad händer när studenterna kan se inspelningar närsomhelst eller bara under en viss period? Hur kan studenternas egna videoinspelningar användas i kursen?
 • Disputation: Parfait Munezero 2020-12-17 Fredagen den 11 december disputerar Parfait Munezero på avhandlingen: Bayesian Sequential Inference for Dynamic Regression Models. The disputation will be held online.
 • AI tvättar känsliga uppgifter 2020-12-15 Texter som blir tillgängliga för AI-system innehåller ofta uppgifter som måste avidentifieras. Hercules Dalianis berättar i Computer Sweden hur hans forskning tvättar textmassor.
 • Fortsatt lysande arbetsmarknad för statistiker! 2020-12-08 I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker.
 • Dean's Column – December 2020-12-08 The past year has been very strange and we have handled it well, thanks to everyone's great and good efforts –but we’ve spent a lot of time on zoom!
 • Dekanus har ordet – december 2020-12-08
 • Fanny Forsberg Lundell: Vi behöver vidga synen på migration och språkinlärning 2020-12-07 Vad innebär kulturell migration och vad skapar en effektiv språkinlärning? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet.
 • Läsutveckling hos nyanlända genom samverkan 2020-12-07 Hur lär man sig att läsa på ett nytt språk och hur kan forskare samarbeta med skollärare? Maria Lim Falk beviljades 295 000 kronor i samverkansmedel för sitt forskningsprojekt som främjar utbildningsutveckling bland nyanlända gymnasieelever.
 • Petra Herzfeld Olsson: Arbetskraften konkurrerar på olika villkor i Sverige 2020-12-07 Vem skyddas av arbetsrätt i Sverige? Hur ser villkoren ut för utländsk arbetskraft i arbetslivet? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Så hanterar du dina lösenord smart och enkelt 2020-12-07 Dagens Nyheter talar säkrare lösenordshantering med Fredrik Blix, lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Anne-Marie Eklund Löwinder, alumn vid institutionen.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre ny ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien 2020-12-04 Professor Elisabeth Wåghäll Nivre är invald som ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Disputation: Edgar Mauricio Bueno Castellanos 2020-12-02 Fredagen den 4 december disputerar Edgar Bueno på avhandlingen Essays on Sample Surveys: Design and Estimation. Disputationen sker online.
 • Sverige betalar mycket för ransomware-attacker 2020-12-01 En ny undersökning visar att Sverige hör till de länder som oftast betalar lösensummor för utpressningsvirus. Fredrik Blix, Stockholms universitet, kommenterar i SVT Nyheter.
 • Mötesplatser för migrationsforskning behövs 2020-12-01 Hur kan migrationsforskning nå fram till viktiga samhällsinstanser? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen, om sin forskning om transnationell migration och diaspora.
 • Inställd! Online-workshop: Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar 2020-11-27 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Active learning classroom (ALC) är ett pedagogiskt koncept som bygger på studentaktiverande undervisningsmetoder i en lärosal utrustad med runda bord, skrivtavlor och interaktiva bildskärmar. Metoderna kan också användas i online-undervisning. Här lyfter vi möjligheter till interaktiva undervisningsformer i Zoom och Athena.
 • Guldläge i coronatider 2020-11-27 Under coronapandemin har guldpriserna stigit i raketfart. Anette Nyqvist, socialantropolog och forskare vid Stockholms Universitet och tidigare journalist, har skrivit boken ”The Shimmer and Shade of Gold”, ”Guld – dess dunkla glans” i den svenska översättningen.
 • Maktordning präglar möten inom akademien 2020-11-26 Vilka är det som pratar på möten? Och vad är det som avgör vilka som tar plats – kön, ålder, yrkeskategori? Susanne Andersson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och har undersökt mötesstrukturer inom akademien.
 • Stor risk att vårdens it-system angrips 2020-11-26 När cyberattacker ökar i Sverige är sjukvården extra sårbar, särskilt i en pressad situation kan angrepp bli på liv och död. Fredrik Blix vid diskuterar i SVT Nyheter.
 • Universitetets kvalitets- och miljöarbete på de centrala webbplatserna 2020-11-23 Det pågår aktualiserings- och innehållsarbete på de centrala interna webbplatserna. Universitetets miljöarbete flyttade in på su.se/medarbetare och su.se/staff i slutet av september. Universitetets kvalitetsarbete på webben är både omskrivet och omstrukturerat.
 • Ny programvara tvättar texter och säkrar avidentifiering av personuppgifter 2020-11-23 Forskare hos Stockholms universitet har tagit fram en ny programvara som maskintvättar stora mängder text genom att avidentifiera personuppgifter.
 • Mårten Snickare ny föreståndare vid Accelerator 2020-11-20 Professor Mårten Snickare blir ny föreståndare vid konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet från och med den 1 januari 2021.
 • Statistiker diskuterar opinionsundersökningarna i det amerikanska valet. 2020-11-19 Vem vinner det Amerikanska valet? Det är inte alls säkert, även om opinionsundersökningarna pekar i en viss riktning. Professor Dan Hedlin medverkar i TV4 Nyheter, Studio 1 i Sveriges Radio och Dagens Nyheter.
 • Experten om intrånget: Bör bli en väckarklocka 2020-11-18 Cyberattacker mot stora företag blir vanligare, liksom hot om att sprida känslig information. Fredrik Blix förklarar i SvD att ökningen beror på industrialisering av branschen.
 • Varför hackar Vietnam tidningen Lands Facebook? 2020-11-16 Stefan Axelsson vid Stockholms universitet förklarar varför vietnamesiska hudvårdssäljare hackar facebookkonton som tillhör en tidning som skriver om svensk lantbrukspolitik.
 • Intervju med Lina Lundström om att göra vänskap i högstadiet 2020-11-16 Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om.
 • Valresultat för val av vicerektorer för Humanvetenskapliga området 2020-11-16 Valet av vicerektorer för Humanvetenskapliga området mandatperioden 2021-2023 är nu avslutat.
 • Online workshop: Can we really develop Wikipedia assignments at the university? 2020-11-16 Wikipedia is a well-used source of knowledge. Its reputation has also become better within the academy and formal education, not only being the everyday target for looking up things. However, in order for Wikipedia to be used to its full potential, we must know both how it functions, how we can work with it in a source critical manner, and how we ourselves can contribute to the medium.
 • Ben Wilson: The link between age at arrival and adaptation to life in Sweden 2020-11-12 The Stockholm University Engagement Program 'migration and integration' has interviewed Ben Wilson from the Stockholm University Demography Unit (SUDA) at the Department of Sociology. He explains his current research on migration and integration and the role of age at arrival in determining the life course trajectories of immigrants who arrived in Sweden as children.
 • Intresserad av frågor kring befolkning, samhälle och familj? Läs vår master i demografi! 2020-11-09 Funderar du på att fortsätta dina studier? Vill du studera i en internationell miljö men ändå stanna kvar i Stockholm? Är du sugen på att göra praktik på en arbetsplats under studietiden? I så fall vill vi tipsa dig om vårt tvååriga, tvärvetenskaplig masterprogram i demografi. Kurserna ges på engelska och våra studenter kommer från olika delar av världen och från Sverige.
 • Elva nya forskargrupper inom WASP-HS om effekterna av AI 2020-11-06 Nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society (WASP-HS) utökar sin satsning inom humaniora och samhällsvetenskap för studier av artificiell intelligens och autonoma system med stöd till elva nya forskargrupper.
 • Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning 2020-11-05 Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.
 • Vi vill att våra studenter ska göra skillnad 2020-11-04 Företagsekonomiska institutionen profilerar sig nu som en hållbar utbildningsinstitution. Det innebär bland annat obligatoriska kursmoment om hållbarhet i kandidatprogrammet.
 • Profilseminarium: Svensk minoritetsislam – en mångfald av tolkningar och praktiker 2020-11-03 Hur tolkas islam och vilka tolkningar ges utrymme? Hur kan fältet studeras i en svensk kontext? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium för profilområdet Samhälle, organisation och individ.
 • Medierna vill säga att ett parti leder, även om de ligger lika 2020-11-03 I en debattartikel i Göteborgs-Posten diskuterar professor Dan Hedlin mediernas ansvar för förväntningar inför ett valresultat. Medierna borde lyfta fram det osäkra i opinionsundersökningar, för att inte skapa falska förväntningar.
 • Inkomst och utbildning påverkar barnafödande i lesbiska par 2020-10-30 Inkomst och utbildning har betydelse för vilka lesbiska par som skaffar barn. Vem som bär barnet verkar däremot avgöras av andra faktorer – det visar en ny studie vid Institutet för social forskning.
 • Valberedningens förslag till vicerektorer 2020-10-28 Här presenteras valberedningens förslag till vicerektorer för Humanvetenskapliga området. Förslaget gäller mandatperioden 2021-2023.
 • Ledigt jobb: Forskare inom GENPARENT-projektet på SOFI 2020-10-26 Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet söker en forskare till enheten för socialpolitik, för anställning i ett år med möjlighet till förlängning.
 • Motsägelsefulla mål för styrning inom sjukvården 2020-10-21 I en nyligen publicerad rapport från Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid Stockholms universitet, redovisar forskaren Pia Nylinder hur Region Stockholm styr sin hälso- och sjukvård med hjälp av uppsatta mål och ekonomistyrning. Hennes genomgång visar att det i många fall blir krockar mellan olika sorters mål och att verksamheten därför upplever sig ha svårt att uppfylla dessa.
 • Profilseminarium: Forum för Bostadsforskning i Stockholm 2020-10-21 Bostadsforskning är ett komplex fält som kräver flera olika perspektiv. Hur etablerar vi egentligen samarbeten mellan forskare inom fältet? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium för profilområdet Samhälle, organisation och individ, den här gången om samverkansinitiativet Forum för Bostadsforskning (FBS).
 • Ylva Lorentzon om barnkulturens status och om att disputera 2020-10-20 Ylva Lorentzon har disputerat med avhandlingen "Öppna världar, slutna rum - Om status och barnkulturpolik i scenkonstens vardagspraktik". Möt henne när hon berättar om sin forskning och tankar kring den.
 • Coronapandemin tvingar forskare att tänka om 2020-10-19 Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser fördelar med den nya situationen.
 • Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag 2020-10-16 I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.
 • Bristande säkerhetsrutiner bakom Twitterintrång på SR 2020-10-14 Flera av SR:s Twitterkonton kapades i helgen. I en intervju med DN menar Stockholm universitets Fredrik Blix att det är allvarligt och tyder på bristande säkerhetsrutiner.
 • Tidigare medarbetare vittnar om låg säkerhet kring Twitter-konton 2020-10-14 Flera av Sveriges Radios Twitterkonton har hackats. Twitterkontona SR Ekot och SR Politik fick stängas ner. Fredrik Blix kommenterar säkerhetsluckan i SVT Nyheter.
 • Bildningspodden live på Accelerator: Frida Kahlo 2020-10-13 Bildningspodden tillsammans med Stockholms Kvinnohistoriska bjuder in till ett samtal på konsthallen Accelerator om den ikoniska konstnären Frida Kahlo
 • Roland Almqvist ny professor vid Stockholm Business School 2020-10-13 Vi gratulerar Roland Almqvist som är ny professor vid Stockholm Business School. Roland har varit verksam vid SBS sedan 1995, han startade sin karriär som forskningsassistent vid Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och sökte senare till institutionens forskarutbildning.
 • Högre nivå av facklig organisering påskyndar reformer för föräldraledighet i USA 2020-10-12 Delstater där en större del av befolkningen är medlemmar i en fackförening är snabbare med att införa reformer för föräldraledighet än stater med lägre organisationsgrad.
 • Flera svenska myndigheter tillåter inte Tiktok på tjänstemobiler 2020-10-06 Medieföretag och myndigheters regler för användning av Tiktok på tjänstemobiler varierar stort.Fredrik Blix vid Stockholms universitet menar att frågan kan hanteras på två sätt.
 • Kulturell evolution ämne för nya kurser 2020-10-06 Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.
 • Disputation Emma Rosengren, Internationella relationer 2020-09-26 Idag har Emma Rosengren framgångsrikt försvarat sin avhandling "Gendering Nuclear Disarmament. Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War" vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer på Stockholms universitet.
 • Nätet radikaliserar våra åsikter 2020-09-24 Fredrik Blix beskriver hur tekniken systematiskt radikaliserar våra åsikter, ger oss en svartvit världsbild och diametralt olika verkligheter.
 • Online-workshop: Med didaktisk planering gör du kvalificerad kunskap tillgänglig för dina studenter 2020-09-21 Du vill skapa ett tydligare ramverk för din undervisning och synliggöra kursmålen för dina studenter. Här får du lära dig om didaktiska principer för planering och genomförande av undervisning. Din undervisning på hög akademisk nivå upplevs som lättare att ta till sig och blir mer intressant för dina studenter.
 • Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och aktuellt ämne  2020-09-17 Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.
 • Professor Mark Rhinard wins Best Article in 2019 prize 2020-09-16 The article ‘The Crisisification of Policy‐making in the European Union’ has won the Best Article in 2019 prize from the Journal of Common Market Studiea.
 • Höstupptakt 2020. Välkommen till ett nytt akademiskt år 2020-09-16 Ta del av aktuella frågor och vad som står i fokus för universitetet det kommande läsåret, i synnerhet mot bakgrund av den pågående pandemin.
 • Forskare från Humanvetenskapliga området deltar i projektet ”Aldrig våld” 2020-09-16 Tidigare i år delade Humanvetenskapliga området ut samverkansmedel till projektet ”Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Som en del av projektet presenteras nu samtal med forskare kring barns rätt till kultur samt pjäsen ”En sten i magen”.
 • Virtuell workshop: Så använder du digitala kursverktyg i undervisningen 2020-09-15 Du vill använda digitala verktyg och tjänster i dina kurser. Här lär du dig om pedagogiska möjligheter med kursplattformar som Athena, online-seminarier i Zoom eller eLearningverktyg som till exempel Adobe Captivate. Vi undersöker tillsammans hur den digitala tekniken kan lösa olika praktiska problem i dina kurser.
 • Barns perspektiv på adhd i ny avhandling 2020-09-13 Hur barn och ungdomar med adhd förstår och hanterar sina symptom studeras i en ny avhandling. – Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar 2020-09-11 Det är i gruppen med lägre utbildning som en ökad alkoholkonsumtion får störst påverkan på den alkoholrelaterade dödligheten. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning (SOFI).
 • AI ska hjälpa polisen hitta misstänkta i övervakningsfilmer 2020-09-07 Polisen planerar använda ansiktsigenkänning i större utsträckning för att hitta misstänkta personer. Fredrik Blix diskuterar med Nationellt forensiskt centrum i SR Vetenskapsradion.
 • ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi 2020-09-03 Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats ERC Starting Grant. De forskare som får det prestigefyllda anslaget är Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen och Ben Wilson vid Sociologiska institutionen.
 • Ulf Hannerz mest inflytelserika i världen 2020-09-01 Ulf Hannerz, professor emeritus i socialantropologi på Stockholms universitet, har listats som världens mest inflytelserika antropolog det senaste decenniet.
 • Seminarieserierna vid SOFI är igång igen 2020-08-31 De två seminarieserier som arrangeras av SOFI är nu åter igång – nu som digitala web-seminarier via Zoom.
 • Stor lottovinst gör dig nöjdare – men kanske inte lyckligare 2020-08-27 Att vinna en stor summa på lotteri gör att människor känner sig mer nöjda med livet, och den effekten håller i sig länge, visar en studie från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
 • Tecknen som avslöjar sjukdom – och hur vi därmed skyddar andra 2020-08-26 Förändrade ansiktsuttryck och rörelsemönster, trötthet och ändrad kroppslukt. Det är kroppens signaler på att vi är sjuka – och fungerar som skyddsmekanismer mot smittspridning.
 • Riksrevisionen: Förbättra styrningen av ämneslärarutbildningar 2020-08-25 Riksrevisionen har granskat styrningen av ämneslärarutbildningarna vid tre lärosäten med olika förutsättningar, bland andra Stockholms universitet. Granskningen visar att samtliga lärosäten har utrymme att utveckla styrningen av sina utbildningar.
 • Sömnighet kan försämra ditt sociala liv 2020-08-18 Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv.
 • Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-08-14 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. En fördjupad analys av enkätsvaren presenteras i en rapport senare i höst.
 • New articles: Culturally diverse families of young children with ASD in Sweden 2020-08-10
 • New article: Culture, Language and Emotion 2020-08-10
 • Ali Osman: Vuxenkontakter nyckel till lyckad integration 2020-08-01 Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Ali Osman, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, som beskriver sin samverkansforskning om övergången mellan studier och arbete och vilka resurser som krävs för integration av utrikesfödda.
 • Hög kvalitet på universitetets grundlärarutbildning efter uppföljning 2020-07-02 Nu håller samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets uppföljning.
 • Språkforskare samverkar i projekt om jämlik vård 2020-06-30 Hur kan språkvetare samverka och forska om jämlik vård? Stockholms universitets samverkansprogram Migration och integration intervjuar här Karolina Wirdenäs, docent vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och Kathrin Kaufhold, fil. dr vid Engelska institutionen om deras samverkansforskning kring vårdkommunikation och integration.
 • Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa 2020-06-26 Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.
 • Mistra Geopolitics Phase II - Navigating towards a Sustainable and Secure Future 2020-06-24 Research programme funded by Mistra Geopolitics to analyze geopolitics and sustainability (2021-2024).
 • Digitala tips för hängmattan 2020-06-22 Vill du resa på semester i fantasin? Här kommer några digitala sommartips för hängmattan för dig som är vetgirig. Den snabba vägen till bildning.
 • Konsten att ta semester – och börja jobba igen 2020-06-22 Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.
 • Både ris och ros för hårdare behörighetskrav 2020-06-22 Det är blandade reaktioner inom ämneslärarutbildningen på förslaget om krav på betyg C för att bli antagen.
 • EU-anslag om 2,7 miljoner till forskning om cybersäkerhet 2020-06-16 EU beviljar cirka 2,7 miljoner kronor för projektet CYRENE, som leds av Haris Mouratidis med stöd av Oliver Popov, båda vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
 • Satsningar på öppen nätbaserad utbildning kan också finansieras av rektors kvalitetsmedel 2020-06-16 Utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har kompletterats med möjligheten att även finansiera öppen nätbaserad utbildning. Sista ansökningsdag är 26 juni.
 • 13 forskare vid Stockholms universitet har tilldelats extra resurser av SUBIC 2020-06-16 Professor Mara Westling Allodi är en av dessa forskare som tilldelats extra resurser från Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC).
 • Professor Vanessa Barker: Covid-19 poses serious threats to the life chances of asylum seekers 2020-06-15 The Stockholm University Engagement Program 'migration and integration' has interviewed Professor Vanessa Barker at the Department of Sociology. She explains her current research on migration and integration and the possible effects of the Covid-10 virus in regards to asylum seekers.
 • Sex alumner vid Stockholms universitet bland året sommarvärdar i P1 2020-06-12 Tidigare finansministern Anders Borg, psykologen Anna Bennich, Kinakännaren Ola Wong och filosofen Martin Hägglund, alumner vid Stockholms universitet, är några av årets sommarvärdar i P1.
 • Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd 2020-06-11 I tre års tid har forskargruppen Embla med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden.
 • Alumn vann nordiskt marknadsföringspris 2020-06-08 Sabine Ljunggren fick pris som ”Young Marketing Professional of the Year” som delas ut av företaget SEMrush.
 • Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan 2020-06-07 I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta. Vi har haft jämförelsevis hög rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Så kan rockband hålla samman 2020-06-05 Hur bör bandet organiseras? Vilka arbetssätt fungerar och hur ska rollfördelningen se ut? I en ny avhandling har Tobias Malm studerat hur rockband håller samman.
 • Dekanus har ordet – juni 2020-06-02 "Nyligen kom besked om återgång till mer normal verksamhet vid lärosätena – mycket glädjande"
 • Dekanus har ordet - mars 2020-06-02 Det nya året har hittills präglats av processen för att rekrytera och föreslå nya prefekter och ställföreträdande prefekter
 • Hållbarhetsdagen och utdelning av Frencknerpriset 2020-06-01 Hållbarhetsdagen med utdelning av Frencknerpriset ägde rum den 3 februari i Aula Magna. Alla studenter som läser introduktionskurserna i Företagsekonomi var inbjudna och ca 500 studenter fylld hörsalen.
 • Vi gratulerar Emelie Adamsson 2020-06-01 Emelie Adamssons forskningsområde är inom kommunikation med fokus på företagsansvar och hållbarhet. Emelie disputerade på Stockholm Business School torsdagen den 28 maj.
 • Hårt arbete att vänskapa på högstadiet 2020-06-01 Att ha kompisar är meningen med skolan, tycker ungdomarna i en ny avhandling.
 • Måltidshistoriker om sommarmat: ”En synd att äta färskpotatis” 2020-06-01 Richard Tellström är måltidshistoriker och etnolog vid Stockholms universitet och forskar om svensk matkulturhistoria. Här berättar han om svensk sommarmat genom tiderna.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Rebecca Örtman tilldelas Stockholms stads kulturstipendium 2020-05-29 Rebecca Örtman som är verksam vid Humanvetenskapliga området tilldelas Stockholms stads kulturstipendium i kategorin teater & mim.
 • Nytt centrum för internationella relationer 2020-05-28 Nätverket för de internationella relationernas historia har nu ombildats till Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia.
 • Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis? 2020-05-27 Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländsktklingande namn något sämre betyg än tidigare. Men denna trend syntes även en period före reformen.
 • Så kan surfplattor användas i förskolan 2020-05-22 Innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, är viktigare än att diskutera skärmtid. Det menar forskaren Petra Petersen som i en avhandling undersökt de möjligheter surfplattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter.
 • Lärarutbildningarnas organisation utreds 2020-05-18 Organisationen och ledningen av lärarutbildningarna har gradvis förändrats sedan de integrerades i universitetets verksamhet 2008. Nu tillsätts en utredning för att säkerställa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara strukturer.
 • Socioekonomisk bakgrund avgörande för ungdomars fritidsaktiviteter 2020-05-14 I den nyligen publicerade boken ” Ungdomars fritidsaktiviteter - Deltagande, möjligheter och konsekvenser” konstaterar forskare att ungdomar med föräldrar som är höginkomsttagare har större möjligheter till att ägna sig åt fritidsaktiviteter.
 • Därför följer folk inte rekommendationerna längre 2020-05-13 Socialantropologen Raoul Galli uttalar sig o SVT om varför svenska folket inte längre följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om Covid-19.
 • Distansundervisning påverkar studenternas hälsa – trots fungerande teknik 2020-05-08 Omställningen har varit stor för studenterna vid Stockholms universitet sedan undervisningen sker på distans. I en studie vid Institutionen för Data- och systemvetenskap framgår att de digitala läroplattformarna fungerar bra – däremot upplever många studenter en försämrad psykosocial hälsa.
 • Meningsfull Aktuell högskolepedagogisk forskning med tema digital undervisning 2020-05-08 Vad forskar man om just nu inom högre utbildning? Vad funderar du på när det gäller din egen undervisning och dina studenters lärande, eller vad är du nyfiken på?
 • Lärarutbildning på distans – hur går det? 2020-05-07 Att göra VFU utan att träffa eleverna. Och att undervisa hemifrån med byggbuller och strömavbrott. Vårterminen 2020 blev plötsligt distansundervisningens genombrott för lärarutbildningen.
 • Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning 2020-05-05 Under tio års tid har universitetet kontinuerligt utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare. Arbetet går träget vidare – nu med fokus på en långsiktigt hållbar samverkansmodell inom regeringsuppdraget ULF.
 • Anslag till forskning om extremt tidigt födda barn 2020-04-30 Region Stockholm har beviljat Mara Westling Allodi, professor vid Specialpedagogiska institutionen, fortsatt finansiering för en studie om samspelsbaserad intervention för extremt tidigt födda barn.
 • Björn Hagströmer har utnämnts till professor 2020-04-30 Vi gratulerar Björn Hagströmer som utnämnts till professor. Björn är verksam som lärare och forskare i finansiering vid Stockholm Business School.
 • Starkt engagemang i utmanande tider 2020-04-30 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Sök riktig statistik, inte självutnämnda epidemiologer 2020-04-28 För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. "Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem", säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.
 • Barn åker oftare bil om föräldrar har mer resurser 2020-04-27 Hur rör sig barn i stan? Tar de buss eller cykel, går de eller blir de skjutsade i bil när de rör sig mellan hem, skola och olika fritidsaktiviteter?
 • Webbsidorna för rekrytering av internationell personal har flyttat till www.su.se/job 2020-04-27 För 7 sju år sedan startade ett projekt med syfte att förbättra information på engelska vid rekrytering av internationell personal. Arbetet resulterade i en sida med samlad information för främst presumtiva internationella medarbetare, men även för administrativa chefer och personalhandläggare vid universitetets institutioner och institut.
 • Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Regeringen har beslutat om byte av ordförande och externa ledamöter för styrelserna vid 30 statliga universitet och högskolor. För Stockholms universitet innebär det fyra nya ledamöter.
 • Poddavsnitt om sjukdomsstress och hot om smitta 2020-04-23 I senaste Stressforskningspodden diskuteras hur man reagerar på hot om att bli smittad, exempelvis av coronaviruset, och programledarna tar hjälp av Annika Norlins låt ”Influensa”.
 • Hemarbete under coronakrisen – hur lätt är det att ställa om? 2020-04-22 För många innebär coronapandemin att arbetet flyttar hem. Men vad händer med oss när rutinerna förändras? Petra Lindfors har forskat om hur vår hälsa påverkas av distansarbete.
 • Mentorsprogrammet möjliggör stöd till juniora forskare 2020-04-18 Mentorsprogrammet har varit en lyckad satsning från Humanvetenskapliga området. Nu gör man programmet permanent för att låta fler unga forskare få stöd av en mentor.
 • Allt fler vill bli lärare – högsta antalet på fem år 2020-04-17 Totalt närmare 11 000 anmälningar har gjorts till universitetets lärarprogram inför höstterminen 2020. Det är 8 procent fler än förra hösten.
 • Så undviker du ”fake news” i coronatider 2020-04-14 Ester Pollack, professor i journalistik, kom förra året ut med boken ”Källkritik! Journalistik i lögnens tid”. Här tipsar hon om hur du kan navigera i störtfloden av information under coronapandemin. Se också hennes föreläsning på webben om hur du genomskådar desinformation i kristider (länk längre ner i texten).
 • Artificiell intelligens används för att simulera pandemier 2020-04-07 Aron Larsson och Panagiotis Papapetrou vid Institutionen för data- och systemvetenskap beviljas stöd av Vinnova för att simulera pandemier tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
 • Doftsinnet dominerar 2020-04-06 Synen har länge ansetts vara det mest dominanta av våra sinnen. Men ny forskning pekar i stället på att doftsinnet kan dominera synsinnet.
 • Forskare från DSV på IVAs 100-lista 2020 2020-04-03 Love Ekenberg och Aron Larsson bedriver forskning som utvecklar och tillämpar metoder för hållbart beslutsfattande. IVA lyfter projektet på sin 100-lista 2020.
 • Stockholms universitet går över till digitala disputationer 2020-03-30 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. En av de första ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier 2020-03-30 För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken.
 • Kan du vara säker på Covid 19-test för hemmabruk? 2020-03-24 Frank Miller, docent i statistik vid Statistiska institutionen förklarar vad som kan menas med att ett test är "säkert", och varför du inte kan lita på alla Covid 19-tester för hemmabruk.
 • Forskarintervju med Ulrika Winerdal 2020-03-13 Ulrika Winerdals sätter fingret på hur rättsvårdande myndigheter tänker i förhållande till sitt uppdrag gällande barn och unga som begår mycket grova brott. Hon talar om de rättsvårdande myndigheternas ”dubbla ansvar”.
 • Politiker måste vara lyhörda för forskning 2020-03-13 Politiker måste lyssna på forskarna och det finns behov att öka förståelsen mellan de båda grupperna. Det var centrala budskap vid ett seminarium om Assar Lindbeck och andra forskares betydelse för beslutsfattandet.
 • Cancelled! Conference with writer Ananda Devi – French language and multilingualism 2020-03-11 Institut français i collaboration with Department of Romance Studies and Classics welcomes you to a conference with writer Ananda Devi. The event is part of the celebration in Sweden of the 50th anniversary of The International Organisation of La Francophonie.
 • RATS Teater tilldelas samverkansmedel inom satsningen Barn, migration och integration 2020-03-10 Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet har utlyst medel för samverkan med externa aktörer och fokus på barn och unga. RATS Teater står för en av de projektansökningar som beviljats medel.
 • Fattiga kvinnor förlorarna i Burkina Fasos bomullsekonomi 2020-03-10 En ny studie i antropologi visar att det finns skillnader i vilka som tjänar på bomullsekonomin och inte. Det är i fattiga familjer som kvinnorna får täcka upp från sina egna inkomster.
 • Att ha koll på statistik: Tre tips från professorn! 2020-03-09 I ett inslag om statistik på SVT medverkar professor Dan Hedlin, och ger råd till tittarna om hur man kan förhålla sig till statistik som presenteras i nyhetsmedier.
 • Rettigstipendiet 2020 2020-03-03 Utlysning av stipendier för deltagande i offentligt bedriven kulturmiljövård vid Riksantikvarieämbetet. Ansökan behöver vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 27 mars.
 • Dekanus har ordet - december 2019 2020-03-02
 • Är Clearview AI dödsstöten för privatlivet? 2020-02-26 Med ett foto identifierar appen Clearview AI okända personer och kopplar dem till databaser och sociala medier. Fredrik Blix diskuterar ansiktsigenkänning och rätten till privatliv i Aftonbladet Daily.
 • Nätverksträff: Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-26 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • Skoldebatten föremål för ny forskarskola 2020-02-24 Fyra lärosäten går samman i en bred satsning för att undersöka hur historien påverkar dagens skola.
 • Två SU-professorer valdes in i KVA 2020-02-24 Den 12 februari valdes professorerna John Hassler och Carina Mood vid Stockholms universitet in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Carina Mood har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien 2020-02-21 Professor Carina Mood, professor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för samhällsvetenskaper.
 • Professionsprogram kan skapa fler lärare i skolan 2020-02-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar 2020-02-19 Stockholms universitet kommer väl ut i den granskning av ämneslärarutbildningarna som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Universitetets utbildningar har övervägande hög kvalitet, medan åtgärder behöver sättas in för att kvalitetssäkra ett av undervisningsämnena.
 • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
 • Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Kommunikation blir en egen förvaltningsavdelning 2020-02-13 För att stärka den samlade kommunikationen bland annat avseende forskning, studentrekrytering och verksamhetsstöd bildas en kommunikationsavdelning vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2020.
 • Viktigt med öppenhet i rekryteringsprocesser 2020-02-12 Mobilitet, öppenhet och kvalitet. Det var återkommande önskemål när Sveriges unga akademi och Stockholm universitet ordnade ett karriärseminarium.
 • Kvinnliga invandrare får jobb senare när familj väntar i Sverige 2020-02-12 Två år, så mycket förlängs tiden till första jobbet i snitt för kvinnliga flyktingar och anhöriginvandrare som redan före flytten har familj i Sverige jämfört med dem som inte det.
 • En obesvarad kärlek till statistik? 2020-02-11 Ett fördjupat samtal mellan professor Dan Hedlin och Kristoffer Örstadius, granskande reproter på DN, om journalistikens relation till statistik.
 • Stockholms universitet - ny partner i AI Innovation of Sweden 2020-01-29 Stockholms universitet aviserades som ny partner när Ibrahim Baylan invigde AI Innovation of Swedens Stockholmsnod.
 • ”Kolet, inte oljan, är det centrala hotet mot klimatet” 2020-01-22 SNS Konjunkturråd har släppt en rapport om hur politiken ska utformas för att bromsa de globala klimatförändringarna.
 • Ny oro om opinionsundersökningarnas säkerhet inför ett eventuellt extraval 2020-01-21 Partier och medier påverkas av opinionsundersökningar, men hur säkra är de? Och hur står sig de självrekryterade panelerna mot undersökningar med slumpmässigt urval? Professor Dan Hedlin förklarar att insamlingsmetoden inte är ensamt avgörande, utan metoden för att ta hand om - och vikta insamlade data också spelar stor roll.
 • Stark kritik mot rapport om BRÅ 2020-01-21 Rapporten "Går det att lita på BRÅ?", har fått stark kritik på flera punkter. Rapporten kritiseras för felciteringar, felaktiga insinuationer, och ogrundat misstänkliggörande. Professor Dan Hedlin, vid Statistiska institutionen, blev felciterad i rapporten.
 • Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier 2020-01-16 Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner.
 • Visuella gestaltningar och gränssnitt: "Vårt nyaste och kanske öppnaste profilområde" 2020-01-13 I november ägde årets sista profilseminarium rum, denna gång inom profilområdet Visuella gestaltningar och gränssnitt. Profilseminarierna är tänkta att fungera som en mötesplats och inspirationskälla till tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och undervisning.
 • Speciallärarstudent prisad som årets inspiratör 2019-12-20 Hon är hästtjejen som lärde funktionshindrade att rida, utbildade sig till lärare och nu har med sig hunden i Ekebyhovs grundsärskolas klassrum. Med en termin kvar på speciallärarutbildningen fick Denice Sverla ta emot priset som årets inspiratör på Lärargalan.
 • Nytt avtal öppnar för samarbeten inom AI 2019-12-20 Ett nytt avtal mellan Stockholms universitet och Lindholmen Science Park är nu klart. Hela universitetet får därmed tillgång till nätverket AI Innovation of Sweden.
 • Omväxlande tjänstgöringsperioder problematiska för piloter 2019-12-18 Resultaten från forskningsprojektet CHARLES (Effekter på piloters trötthetsnivåer efter nya EU-regler) har publicerats.
 • Professor medverkar i UR-program om Syriens skola och utbildningsystem 2019-12-18 Annika Rabo är professor emeritus i socialantropologi. I UR-programmet ”Mitt land, mitt liv, min skola” berättar hon om landets långa utbildningstradition. Sedan kriget bröt ut har hon inte haft möjlighet att besöka landet som hon bott till och från i sedan 70-talet.
 • Samling för fler lärare 2019-12-17 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Ökad kunskap om känselsinne och ålder 2019-12-06 Håkan Fischer, professor och prefekt vid Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, forskare och projektledare vid RISE, driver tillsammans med Elizabeth Hörlin (RISE), Kathryn Harris (RISE) och Amirhossein Manzouri (SU) ett samarbetsprojekt om neuroperception.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre: Ett framåtblickande jubileumsfirande 2019-12-04 Dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre beskriver jubileumsåret och hälsar välkomna till Humanistiska fakultetens avslutande jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Nya nätverk på gång inom digital humanvetenskap 2019-12-04 Finns digital humanvetenskap? Vad är det i så fall? Frågorna var grunden i det uppdrag Uno Fors inledde 2016. Nu vet han, och ser en framtid för forskningsfältet.
 • Forskare ska belysa näthat 2019-12-04 Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Fyra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • Psykosocial arbetsmiljö och sömnstörningar 2019-12-04 Ny studie från Stressforskningsinstitutet visar på vikten av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön för att försöka minska sömnstörningarna i samhället.
 • Singlar utan barn ny riskgrupp för fattigdom 2019-12-04 Risken att hamna i fattigdom har ökat lika mycket för singlar utan barn som för ensamstående föräldrar, visar en ny studie från SOFI. Forskarna kopplar ökningen till de restriktioner i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts.
 • Stressforskning och kultur i ny podd 2019-12-02 Är julstress ett folkhälsoproblem och vad är egentligen stress? Det är några ämnen i Stressforskningspodden. Varje avsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat.
 • Ny podcast om pedagogisk forskning: Poddagogen 2019-12-02 Janne Kontio (IPD), driver tillsammans med Sofia Lundmark (Södertörns högskola), podcasten Poddagogen.
 • Vinnarna i SU Business Model Cup hösten 2019 2019-11-26 Höstterminens final genomfördes onsdagen den 20 november i Gröjersalen på Stockholm Busniess School. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla studenter, doktorander, forskare och medarbetare på Stockholms universitet.
 • 13 miljoner till forskningsprojekt om barns och familjers mobilitet  2019-11-26 Två forskningsprojekt som med kvalitativa metoder studerar barns och familjers mobilitet har beviljats medel från Formas om totalt ca 13 miljoner kronor.
 • Hela staden som förskolegård? 2019-11-26
 • Nu möjligt att lura fingeravtrycksläsare i smarta telefoner 2019-11-25 Forskare har visat att det går att lura de vanligaste fingeravtrycksläsarna i smarta telefoner med en och samma teknik. Fredrik Blix kommenterar i TV4 Nyheter.
 • Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt 2019-11-24 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Tidsbegränsade kontrakt och krav på återvändande i framtidens migrationsmodell 2019-11-20 Johan Lindquist. professor i socialantropologi, berättar om projektet ”Förberedande migrationsutbildning och formandet av internationell migration från Etiopien till Gulfstaterna”
 • Situationen i Hongkong 2019-11-19 Det allvarliga säkerhetsläget i Hongkong har föranlett Stockholms universitet att kontakta sina utbytesstudenter där och uppmana till försiktighet samt påminna om dem om sitt försäkringsskydd.
 • Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • Ny bok utvärderar digitaliseringen i skolan 2019-11-13 Pressmeddelande. Tessy Cerratto Pargman, Stockholms universitet, är redaktör och medförfattare till bok om skolans digitalisering: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies.
 • Höga betyg – men till vilken nytta? 2019-11-13 En ny avhandling i pedagogik ifrågasätter skolvalet och rådande utbildningssystem med betyg som urvalsgrund till gymnasieskolan. – Man ger eleverna en tro på något som är svårt att leva upp till, säger forskaren Eric Larsson.
 • Ulf Hannerz tilldelades titeln jubeldoktor under ceremoni i Stadshuset 2019-11-08 - Jag tyckte det var rätt komiskt att jag nu var den enda närvarande jubeldoktorn från Humanistiska fakulteten.
 • Erika Baraldi har tilldelats anslag för forskning av prins Carl Philip 2019-11-01 Torsdagen den 24 oktober delade Prins Carl Philip ut anslag för forskning om för tidigt födda barn. Anslagen kommer från Lilla barnets fond som Prinsen är beskyddare av.
 • Kvinnor lämnade sina familjer till följd av ekonomisk kris 2019-10-25 En ny studie belyser den våg av kvinnlig migration som uppkom till följd av den stora ekonomiska krisen i Ecuador på 1990- och 2000-talet.
 • Workshop: Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp 2019-10-24 Skapa en inkluderande och motiverande undervisning för studenter med olika förutsättningar och bakgrund. Med små förändringar av innehåll och form i dina kurser får du en variationsrik och tillgänglig undervisning som också ökar genomströmningen.
 • Varför stängde Sverige sina gränser? 2019-10-21 I januari 2016 stramade Sverige åt sin migrationspolitik. Gränskontroller mot Danmark infördes, och temporära istället för permanenta uppehållstillstånd började utfärdas. Vad säger den här omsvängningen om Sverige, och vad ligger bakom beslutet?
 • Rekordstor ökning av sökande till lärarutbildning 2019-10-17 17 procent fler vill läsa en lärarutbildning vid Stockholms universitet i vår jämfört med samma period förra året.
 • Lärarutbildningen reformeras 2019-10-17 Lärarutbildningen behöver refomeras genom att kraven på utbildningen skärps, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Två utredare ska ta fram förslag på åtgärder.
 • Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Varför minskar barnafödandet i Sverige? 2019-10-15 Det föds allt färre barn i Sverige, och samtidigt ökar snittåldern på förstföderskorna. De senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån visar att fruktsamheten i Sverige nu sjunkit sedan 2009 och att snittåldern för första barnet är den högsta på mycket lång tid.
 • Allt fler akademiker vill bli lärare 2019-10-09 I höst är det lika många antagna till KPU med naturvetenskaplig inriktning som till ämneslärarprogrammet med samma ämnen. Nu planerar universitet för ytterligare satsningar på flexibla utbildningar till ämneslärare.
 • Officiellt startskott för europeiskt samarbete 2019-10-08 Samarbetet CIVIS – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Den 1:a oktober gick det officiella startskottet för alliansarbetet.
 • Ny modell för lärarstudenternas VFU 2019-10-08 Nu blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. I höst införs en ny modell med VFU-skolor i nära samverkan med universitetet.
 • Nu sjösätter vi VFU i kluster 2019-10-08 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Pappor med låg lön får oftare lägre inkomst efter föräldraledighet 2019-10-07 Att som pappa ta föräldraledigt kan leda till att du efteråt får lägre lön – men bara om du redan har en låg lön, enligt forskning baserad på data från Finland.
 • Möt Årets lärare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 Undervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. Hur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • Varierad pedagogik med hjärnforskning i förskolan 2019-09-30 Om förskolan ska klara av det dubbla uppdraget att undervisa både gruppen och individen behövs en mångfald av teorier om kunskap och lärande. Neuropedagogik fyller en viktig funktion för att bredda perspektiven, visar en ny avhandling.
 • SBS inspirerar framtidens hållbarhetschefer 2019-09-25 De studenter som går kandidatprogrammet i företagsekonomi får en bra introduktion till hur hållbarhet är kopplad till företagsekonomi. Samtliga kurser på både termin 1 och termin 3 har hållbarhet som ett genomgående tema.
 • Forskning som ska minska spelproblem 2019-09-19 Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskarna spel om pengar. Målet är att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Så kan undervisningen i samhällskunskap främja kritiskt tänkande 2019-09-16 En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar Malin Tväråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.
 • SBS welcomes new students 2019-09-06 Almost 1000 new students attended the Welcome event at Aula Magna on September 2nd.
 • Welcome Day for PhD students 2019-09-03 The Welcome Day for PhD students is organised by the Faculty Offices of the Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programmes will be discussed. The day is particularly designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.
 • Ministern tackade nya lärarstudenter för val av utbildning 2019-09-02 Höstterminens nyantagna lärarstudenter fick ett gediget välkomnande av både prorektor, rektor och utbildningsministern.
 • Fest och fanfar i Frescatibackehusen 2019-08-30 Under blå himmel och strålande sol invigdes BUV:s nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen. De många besökarna bjöds på både invigningstal, fanfar, dryck med tilltugg och rundvandring i den fyra plan stora byggnaden.
 • Nytt dokument sammanfattar kärnvärdesarbetet 2019-08-29 Lagom till Upptakten för medarbetare publiceras en sammanfattning av diskussionen kring universitetets kärnvärdesarbete under 2018 i Living Valuesprojektet.
 • Din dofthjärna fungerar som en råttas 2019-07-31 En ny studie visar stora likheter mellan dofthjärnan hos människor och råttor, vilket kan hjälpa oss att utveckla nya mediciner mot Alzheimers. Personer med svårigheter att identifiera dofter har nämligen större risk att utveckla sjukdomen.
 • Forskarskola i Specialpedagogik 2019-07-05 Stockholms universitet har fått medel för att koordinera en forskarskola i specialpedagogik med medsökande lärosäten Jönköping University, Karlstad och Linköpings universitet samt Karolinska institutet, med medverkan av internationella samarbetspartners.
 • Hur såg livet ut i torpen efter torparna? 2019-07-03 Vilka tog över torpen efter att torparna hade flyttat ut och innan husen blev sommarstugor för stadsbor? I en nyligen publicerad studie framträder en mångskiftande plats, där livet pågår lite i marginalen.
 • Ida Al Fakir skriver i boken "Könspolitiska nyckeltexter – från Det går an till #me too" 2019-07-02 Ida Al Fakir, vikarierande lektor, har ett kapitel i den nyutkomna boken ”Könspolitiska nyckeltexter – från Det går an till #me too". Hennes bidrag handlar om Katarina Taikons böcker om Katizi.
 • Staden som hålls gisslan av hackare 2019-06-27 I Aftonbladet Daily reder Fredrik Blix vid Stockholms universitet ut hur den amerikanska staden Baltimore blivit digitalt bakbunden efter en cyberattack med ransomware.
 • Upprop för en likvärdig och hållbar förskola 2019-06-26 Forskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. Forskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
 • Lyckad examen 2019-06-19 Stockholm Business School firar examen. Onsdagen den 5 juni samlades ca 800 personer i hörsalen, Aula Magna för att fira att ca 500 studenter tagit sin kandidat- och masterexamen.
 • Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-06-18 Fem universitetslärare har möjlighet delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med dina kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Du ingår också i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid universitet.
 • Seminarium: Hur kan nya samverkansformer bidra till ökad forskningskvalitet inom vård och hälsa? 2019-06-17 Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning och Stockholms läns landsting arrangerar ett seminarium inom vård och hälsa med fokus på ökad forskningskvalitet.
 • "The Future of Work" - open lecture with Daron Acemoglu, MIT 2019-06-17 There is growing concern that new technologies, especially robots and artificial intelligence, will spell the end of work as we know it. Should we be concerned? Or can we hope that new technologies will increase both productivity and opportunities for labor like they have done many times in the past?
 • Forskning kring förskolan i fokus på stor konferens 2019-06-11 Under två dagar genomfördes 25 föreläsningar och 19 utställningar. Förskolesummit är konferensen som samlar forskare och förskolans pedagoger i en gemensam strävan efter en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Vi gratulerar Ester Félez Viñas som disputerat med avhandlingen "Changing the Rules of the Game" 2019-06-05 Ester Félez Viñas avhandling innehåller fyra artiklar som studerar effekterna av genomförandet av nya regler och förändringar i handelslandskapet för olika aspekter av marknadskvalitet och integritet.
 • Årets bästa avhandling inom samhällsvetenskap 2019-06-04 Högskoleföreningens pris för bästa avhandlingen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019 har tilldelats Maíra Magalhães Lopes som disputerade på SBS med avhandling The Making of Us: How affects shape collective bodies resisting gentrification.
 • Debatt i SvD: Läroplaners påverkan överdrivs 2019-05-29 Ruhi Tyson, lektor, skriver en replik till debattartikeln ”Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna”, som publicerades i Svenska Dagbladet den 20 maj.
 • Maskulinitet - det omöjliga projektet 2019-05-27 Det skriver Gunnar Karlsson, professor i pedagogik, om i en ny bok. Han hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende.
 • Embodied Research Methods – en ny bok om kvalitativ metod 2019-05-24 I boken diskuterar Torkild Thanem och David Knights perspektiv och metoder som aktivt utnyttjar kroppens förmåga till att generera kunskap, och de visar hur ett mer kroppsligt förhållningssätt ökar våra insikter om hur människor lever, arbetar och samverkar, med kroppen, i olika sociala sammanhang.
 • Nytt nätverk förenar neurovetenskap och lärarutbildning 2019-05-23 Ett nytt nätverk för universitetets forskare, doktorander och lärarutbildare arbetar för att samarbeta över disciplinerna och på sikt ändra innehållet i lärarutbildningarna.
 • Så kan förskolan digitaliseras på vetenskaplig grund 2019-05-22 Från den första juli ska alla barn i förskolan få adekvat digital kompetens. Det är en viktig demokratifråga, hävdar forskare.
 • Gymnasieelever inte tillräckligt förberedda för högskolan 2019-05-21 Gymnasiearbeten inom högskoleförberedande program är en egen skrivpraktik som inte går att jämföra med det akademiska skrivande som sker inom högre utbildning. Samtidigt tycks både Skolverket och högskolan förvänta sig högre grad av akademisering. En ny studie sätter fokus på glappet som framträder vid övergången till högskolan.
 • Lärarutbildningarna behöver arbetsro 2019-05-17 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Är du ditt jobb? 2019-05-13 Många av oss tillbringar en stor del av vår vakna tid på arbetet. Vilka konsekvenser får det för vår identitet? Och vad händer när yrkesrollen krockar med den man känner sig som egentligen?
 • Tarkovskijfeeling när ”Three Wise Men – an Easter Tale” visas på MicroActs Cavecinema 2019-05-08 "Three Wise Men - an Easter Tale", en film av Stockholms universitets Love Ekenberg, Olle Karlsson och Lars In De Betou och Jon Karlung, Bahnhof, är uttagen till filmfestivalen MicroActs premiär i London.
 • Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Samspel i samklang med elevers behov - Verktyg för klassrumsobservation 2019-04-29 Professor Mara Westling Allodi har fått projektmedel från Vetenskapsrådet för att undersöka det socio-emotionella klimatet i undervisningssituationen och de relationer och samspel som äger rum i den, och sambandet med elevernas lärande och engagemang.
 • Ny bok om bildning och praktisk klokhet 2019-04-26 Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad.
 • Källkritik på schemat - så kan du arbeta med eleverna 2019-04-26 Stefan Ekecrantz och Anna Rosenqvist visar hur man kan jobba med källkritik tillsammans med eleverna.
 • Så stoppar du apparna som spårar dig: ”Illusion att du är anonym” 2019-04-25 Uppgifter som tas fram med platsinformation i mobilappar gör att det går att identifiera vem du är. I TV4 Efter fem ger Fredrik Blix rådet att undvika appar som positionerar dig i bakgrunden.
 • Övervakad via mobilen - kartläggning till salu 2019-04-25 Hundratusentals svenskar spåras via sina mobilappar. Datan som vem som helst kan köpa kopplas lätt till personer. Fredrik Blix menar i SVT Aktuellt att många inte vet vad det innebär att tillåta positionsdata.
 • Ny forskning om svenska fäders perspektiv på ungdomars välbefinnande 2019-04-24 Shahram Mansoory, doktorand BUV, presenterar sin studie av svenska fäders betydelse för ungdomars utveckling och välbefinnande.
 • Höga betyg från UKÄ för BUV 2019-04-23 Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna.
 • Oförändrat antal sökande till lärarutbildningarna 2019-04-17 När anmälan till höstens lärarutbildningar stängde hade 2476 ansökningar kommit in. Det är något fler än de förstahandsansökningar som gjordes förra våren.
 • Om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar 2019-04-16 Marianne Döös och Lena Wilhelmsons bok - Delat ledarskap i förskola och skola - visar hur delat ledarskap kan fungera.
 • Varierande omdömen om universitetets lärarutbildningar 2019-04-16 Under 2018 har landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Drygt hälften av de utvärderade utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Vid Stockholms universitet får förskollärarutbildningen omdömet hög kvalitet, medan grundlärarprogrammets olika inriktningar får skiftande omdömen.
 • Så stoppade Grönkullaskolan stöket i skolan 2019-04-16 Grönkullaskolan är en av de 262 skolor som Samverkan för bästa skola jobbar med för tillfället. Dagens Nyheter skriver om hur Grönkullaskolan gjort för att få en lugnare skola och ge barnen bättre förutsättningar att lära sig. Samverkan för bästa skola samordnas genom Martin Rogberg, IPD, som intervjuas i reportaget.
 • Städerna blir smartare - experter varnar för säkerhetsbrister 2019-04-02 Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Umeå planerar att bli smarta städer utan att budgetera för it-säkerhet. Fredrik Blix menar i SVT Nyheter att cybersäkerhet måste specificeras i budgeten.
 • Personliga erfarenheter centrala i konstnärlig undervisning 2019-04-01 Isak Benyamine har disputerat på en avhandling om undervisning. Han introducerar begreppet konstnärlig undervisningspraktik. Det beskriver undervisning utformad som ett konstnärligt arbete och som syftar till att studenter ska producera konstnärliga verk. Ett verk som har prägel av den som skapar konsten.
 • Undervisningsämnen som drabbas hårdast av framtida lärarbrist 2019-03-28 Den framtida lärarbristen ser ut att bli störst på högstadielärare inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik samt svenska som andraspråk, slöjd och hem- och konsumentkunskap. Det visar en statistisk analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
 • Hildebrands "Crossover" om hiv/aids: både hyllad och kritiserad när den visades för ung publik 1988 2019-03-27 Det skriver David Thorsén om i en ny bok som uppmärksammar filmarkivet Face of Aids där Hildebrands filmmaterial om den globala epidemin från mer än trettio år finns bevarat.
 • Lär dig mer om grupphandledning av examensarbeten 2019-03-21 Vill du förnya och effektivisera din handledning av examensarbeten? Workshop där du ges möjlighet att diskutera och reflektera kring hur du kan arbeta med grupphandledning och hur det kan öka kvaliteten i handledningen för både dig och dina studenter.
 • Föreläsning: Utvärdera och stärk dina studenters motivation att lära 2019-03-15 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som ökar studentens motivation att lära. Du får med dig strategier till din undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete. Gästföreläsare är Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från USA.
 • Vad säger mångfaldskonsulterna? 2019-03-14 Konsulter som jobbar med mångfald på företag och organisationer är en växande grupp i Sverige. Men hur tolkar och använder de begreppet mångfald?
 • Blindness and Autism: Parents’ Perspectives on Diagnostic Challenges, Support Needs and Support Prov 2019-03-11
 • Logistikens tidsålder placerar hamnarbetaren i en kritisk position 2019-03-11 Hamnarbetarkonflikten var en påminnelse om arbetarens utsatta position i en snabbt föränderlig global ekonomi, men också om den politiska potential som finns i facklig organisering på global nivå, skriver Hege Høyer Leivestad.
 • Dekanus har ordet - mars 2019 2019-03-06
 • Antaget förslag till hedersdoktor belönas med 100 000 kronor 2019-03-05 Den eller de lärare vid fakulteten som nominerar en person som sedan promoveras till hedersdoktor kommer att tilldelas en summa om 100 000 kr. Detta är en försöksverksamhet under 2019.
 • Forskare: ”Lärare i samhällskunskap viktiga för att lösa klimatfrågan” 2019-03-01 Hallå där, Cecilia Lundholm, professor och projektledare för ett avslutat forskningsprojekt om studenters lösningar på klimatproblem.
 • Så hanterar du personuppgifter i e-post och telefon 2019-02-28 När du behandlar personuppgifter, vare sig det sker som behandling i ett system eller i löpande text, ska du vara restriktiv. Fundera över varför du behandlar personuppgifter och vilka andra som ska ta del av dem.
 • Sexköp över nationsgränser – intervju med Elina Ekoluoma 2019-02-23 Sveriges sexköpslag fyller 20 år. Sedan 1999 har det varit förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Elina Ekoluoma forskar om sexturism och migration inom och till Filippinerna.
 • Vad ska vi med pedagogiken till? 2019-02-22 I den kritiska diskussionen om skolan och lärarutbildningen är det ofta pedagogiken som får klä skott för bristerna. Vad kan då pedagogiken bidra med?
 • Går det att motverka kunskapsmotstånd? 2019-02-22 Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor i vissa situationer inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig? Det ska forskarna inom ett program om kunskapsresistens försöka ta reda på.
 • Väntade reformer – men vad menas? 2019-02-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Elnätet mål för IT-attacker 2019-02-19 Pressklipp. Elnät är högintressant för cyberangripare. I attacken mot Kiev fanns en funktion i den skadliga programvaran riktad mot ABB:s system som används i Sverige. Fredrik Blix intervjuas i SVT Rapport.
 • Samtal till 1177 låg helt öppet på nätet 2019-02-19 Pressklipp. En av de mest kritiska IT-incidenterna i Sverige hittills. Många enskilda drabbas och stora värden står på spel. Fredrik Blix kommenterar 1177 Vårdguiden i SVT Morgonstudion.
 • Så rustat är Sverige för en cyberattack 2019-02-19 Pressklipp. Elnätet är en av de mest sannolika målen för en cyberattack. ÖB säger att cybersoldater är ett steg mot att skydda våra system. Fredrik Blix och Försvarshögskolan diskuterar totalförsvar i SVT.
 • Hotet mot elnätet kommer från datorer 2019-02-19 Pressklipp. "Utan el stannar Sverige, så helt klart är det så att en angripare som funderar på oss tittar på elfrågan”, säger Fredrik Blix vid Stockholms universitet i SVT Nyheter.
 • Seminarium om boken "Kunskapssynen och pedagogiken - varför skolan slutade leverera" 2019-02-08 Diskussion med Magnus Henrekson om hans bok: Kunskapssynen och pedagogiken - varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.
 • Ansiktsigenkänning på gott och ont 2019-01-29 Pressklipp. Hur ska vi ta oss an ansiktsigenkänningstekniken utan att skapa ett jättestort övervakningssamhälle som vi inte kommer tillbaka ifrån? Fredrik Blix diskuterar i SR P1 Godmorgon, världen!
 • ”Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt” 2019-01-21 World Economic Forums makt är problematisk. Organisationen är icke- demokratisk och kan inte utkrävas ansvar. Det skriver forskarna Christina Garsten och Adrienne Sörbom på DN Debatt idag.
 • Skola registrerade närvaro med ansiktskamera 2019-01-18 Pressklipp. Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå testade elevregistrering med ansiktsigenkännande kameror. Det leddde till bättre närvaroregistrering. Theo Kanter intervjuas i Skolvärlden.
 • Barnasinne och ordning när nya lärarstudenter välkomnades 2019-01-18 Närmare 900 nya studenter har antagits till lärarprogrammen i vår.
 • Så påverkas skolan av digitaliseringen 2018-12-19 Pressklipp. De stora utmaningarna med ny teknik i skolan handlar inte om den grundläggande pedagogiken, utan om organisation och kompetens, menar Tessy Cerratto-Pargman i Dustin.se
 • Dekanus har ordet - december 2018 2018-12-19 Budgeten är klar, fakultetskanslichefen Felicia Markus går vidare mot nya utmaningar och julen står för dörren. Dekanus Astri Muren sammanfattar i son krönika några av de saker som är på gång inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och önskar alla medarbetare en riktigt god julhelg.
 • Uppföljning: Aktiva jämställdhetsinsatser i den akademiska världen 2018-12-18 Varför tackar manliga och inte kvinnliga forskare nej till administrativa uppgifter? Kan man ge extra forskningstid för att underrepresenterat kön ska kunna meritera sig till professorer? Jämställdhetsgruppens workshop kring aktiva jämställdhetsinsatser ledde intressanta diskussioner och konkreta förslag.
 • Hur kommer 5G att hjälpa oss i framtiden? 2018-12-18 Pressklipp. Med 5G kan vi räkna med 50 miljarder uppkopplade saker år 2020, inom några år 500 miljarder, menar Theo Kanter i SVT.
 • Livestreamat symposium: "Merit and education", måndag 17 december 2018-12-14 Symposiet ”Merit and education”, som äger rum vid International centre for historical research and education, UCL, University of London, den 17 december, kommer att livestreamas. Temat handlar om sortering baserat på akademiska meriter inom skolan.
 • Foreign Affairs uppmärksammar bok om World Economic Forum 2018-12-13 Tidningen Foreign Affairs recenserar, i sitt senaste nummer, ”Discreet Power. How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” av Christina Garsten och Adrienne Sörbom vid Stockholms universitet.
 • ”Ovanligt att ursprungsbefolkning lever helt isolerade från omvärlden” 2018-12-10 Forskarna Bengt G. Karlsson och Christer Norström vid Socialantropologiska institutionen kommenterar nyheten om att en amerikan dödats på den avlägsna och isolerade ön Norra Sentinel, Indien.
 • Två nya antologier om Yrkeskunnande och lärande 2018-12-07 Làzaro Moreno Herrera, professor, Marianne Teräs, docent, och Petros Gougoulakis, docent, är redaktörer för två nya antologier inom området: Yrkeskunnande och lärande. Det är del 2 och 3, i en serie av 3 volymer.
 • Nobelpristagaren i fysik besöker Stockholms universitet 2018-12-07 Professor Donna Strickland, en av årets nobelpristagare i fysik, besökte Institutionen för data- och systemvetenskap i Kista.
 • Ny undersökningsmetod kan göra att fler vågar svara 2018-12-06 Brå, Brottsförebyggande rådet, har i år ändrat undersökningsmetoden för den Nationella trygghetsundersökningen. Det kan vara ett av skälen till att en av tio kvinnor i årets undersökning uppger att de har utsatts för sexualbrott. Men hur jämför man då årets resultat med tidigare år?
 • Hallå där Joacim Ramberg, 2018-12-04 som gjort en studie om skolk utifrån information från 5000 elever och 1000 lärare från gymnasieskolor i Stockholm.
 • Rebecca Adamis forskning uppmärksammas i New York 2018-12-03 Rebecca Adami har skrivit en bok om Kvinnorna bakom FN-deklaration, som antogs i december 1948. Den 5 december håller hon en boklansering samt inviger en fotoutställning.
 • Tio år med lärarutbildning vid Stockholms universitet 2018-11-29 Krönika av prorektor Clas Hättestand.
 • Ny bok från forskningsprogrammet om världslitteratur 2018-11-27 ”World Literatures. Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange” är titeln på antologin som ges ut av Stockholm University Press.