Faculty of Social Sciences 1964-2014 (11444 Kb)

I samband med fakultetens 50-årsfirande 2014 gavs boken "Faculty of Social Sciences 1964-2014" ut. Boken är en sammanställning av fakultetens, och de ingående institutionernas, historia från 1964 fram till i 2014.

Redaktörer för boken är de tidigare dekanerna Gudrun Dahl och Mats Danielson.