2022

Studenter

14 581 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)

Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2022

Professorer 179 (47)
Universitetslektorer 367 (194)
Forskare 153 (83)
Adjunkter 59 (36)
Biträdande lektorer 18 (12)
Postdoktorer 29 (20)
Administrativ personal 318 (206)

Ekonomi 2022

Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 1 128 064
Externa uppdragsmedel/avgifter 88 627
Externa bidragsmedel 35 661
Summa UGA 1 252 352

Forskning och utbildning på forskarnivå 467 405
Externa uppdragsmedel/avgifter 33 529
Externa bidragsmedel 528 793
Summa FUF 1 029 727

Totalsumma 2 282 079

2021

Studenter 2021

15 138 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2021

Professorer 174 (48)
Universitetslektorer 362 (193)
Forskare 151 (83)
Adjunkter64 (36)
Biträdande lektorer 21 (15)
Postdoktorer 33 (22)
Administrativ personal 319 (207)


Ekonomi 2021 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 227 749
Externa uppdragsmedel/avgifter 44 382
Externa bidragsmedel 35 966
Summa UGA 1 308 097

Forskning och utbildning på forskarnivå 464 313 
Externa uppdragsmedel/avgifter 31 569
Externa bidragsmedel 467 806
Summa FUF 963 688 

Totalsumma 2 271 785
 

2020

Studenter 2020

14 856 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2020

Professorer 168 (45)
Universitetslektorer 349 (182)
Forskare 143 (84)
Adjunkter 72 (43)
Biträdande lektorer 26 (17)
Postdoktorer 29 (17)
Administrativ personal 313 (203)

Ekonomi 2020 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 134 553
Externa uppdragsmedel/avgifter 46 653
Externa bidragsmedel 60 795
Summa UGA 1 242 001
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 452 697
Externa uppdragsmedel/avgifter 40 319
Externa bidragsmedel 392 772
Summa FUF 885 788
 
Totalsumma 2 127 789