Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet finns i Södra huset, korridor A3 på Stockholms universitets campus i Frescati, t-banestation "Universitetet". Kontaktuppgifter för kansliets personal

 

 
Karta över Frescatiområdet