Den 14 januari 2016 anordnar Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) en halv forskardag med fokus på verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Dagen innehåller samtal om aktuell forskning, intressanta presentationer samt samtal om dagens utmaningar inom verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

För information och anmälan kontakta Företagsekonomiska institutionen/Stockholms Business School.