Studenter 2019

13 583 HÅS (Helårsstudenter inklusive studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Ekonomi 2019 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Statsanslag 865 104
Externa bidragsmedel 27 957
Externa uppdragsmedel 75 163
Summa 1 165 047

Forskning och utbildning och forskarnivå
Statsanslag 375 830
Externa bidragsmedel 389 341
Externa uppdragsmedel 37 868
Summa 894 136

Totalsumma 2 059 183


Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2018


Professorer 149 (40)
Universiterslektorer 328 (168)
Forskare 145 (86)
Adjunkter 74 (42)
Meriteringsanställningar 23 (10)
Postdoktorer 27 (13)
Administrativ personal 307 (201)