Studenter 2016

13 643 HÅS*
Forskarstuderande drygt 500


Personal (årsarbetskrafter)

(kvinnor inom parentes) 2016

Professorer 141 (36)
Universiterslektorer 306 (154)
Forskare 150 (88)
Adjunkter 73 (46)
Meriteringsanställningar 11 (3)
Administrativ personal 313 (204)


Ekonomi
(Belopp i tkr) 2016

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Statsanslag 987 492
Externa bidragsmedel 30 890
Externa uppdragsmedel 49 151
Summa 1 067 533


Forskning och utbildning och forskarnivå
Statsanslag 424 168
Externa bidragsmedel 363 294
Externa uppdragsmedel 32 590
Summa 820 052


Totalsumma 1 887 585


*Helårsstudenter