Studenter 2020

14 856 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Ekonomi 2020 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå    933 387
Externa uppdragsmedel/avgifter    91 121
Externa bidragsmedel    64 327
Finansiella intäkter    33
Summa UGA    2 022 255


Forskning och utbildning på forskarnivå    376 703
Externa uppdragsmedel/avgifter    54 092
Externa bidragsmedel    324 678
Finansiella intäkter    12
Summa FUF    755 485

Totalsumma 2 777 740


Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2020

Professorer 168 (45)
Universitetslektorer 349 (182)
Forskare 143 (84)
Adjunkter 72 (43)
Biträdande lektorer 26 (17)
Postdoktorer 29 (17)
Administrativ personal 313 (203)