2021

Studenter 2021

15 138 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2021

Professorer 174 (48)
Universitetslektorer 362 (193)
Forskare 151 (83)
Adjunkter64 (36)
Biträdande lektorer 21 (15)
Postdoktorer 33 (22)
Administrativ personal 319 (207)


Ekonomi 2021 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 227 749
Externa uppdragsmedel/avgifter 44 382
Externa bidragsmedel 35 966
Summa UGA 1 308 097

Forskning och utbildning på forskarnivå 464 313 
Externa uppdragsmedel/avgifter 31 569
Externa bidragsmedel 467 806
Summa FUF 963 688 

Totalsumma 2 271 785
 

2020

Studenter 2020

14 856 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2020

Professorer 168 (45)
Universitetslektorer 349 (182)
Forskare 143 (84)
Adjunkter 72 (43)
Biträdande lektorer 26 (17)
Postdoktorer 29 (17)
Administrativ personal 313 (203)

Ekonomi 2020 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 134 553
Externa uppdragsmedel/avgifter 46 653
Externa bidragsmedel 60 795
Summa UGA 1 242 001
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 452 697
Externa uppdragsmedel/avgifter 40 319
Externa bidragsmedel 392 772
Summa FUF 885 788
 
Totalsumma 2 127 789