Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Av 126 inkomna ansökningar har tio beviljats, varav en till Stockholms universitet. Professor Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi beviljades 50 miljoner kr för ett tioårigt projekt ”Social och politisk ekonomi: teori och empiri”.