Enligt SU:s riktlinjer innebär affiliering att universitetet, utan att anställa, knyter forskare från andra universitet till sig. Kontakten ska gagna såväl universitetet som forskaren. Affiliering gäller vanligen för en längre tid, men kan avse en kortare period. Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida.

Beslut om affiliering är delegerat till områdena. Det Humanvetenskapliga området delegerar vidare till sina tre fakulteter, och Samhällsvetenskapliga fakulteten har delegerat dessa beslut till institutionsstyrelserna.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är det alltså institutionernas sak att besluta om affiliering och om avslutande av affiliering, och argumentet för detta är att det är institutionerna som vet bäst vilka kontakter som gynnar deras forskning. Samhällsvetenskapliga fakulteten har inga synpunkter på det aktuella beslutet om avslutande av en affiliering vid Institutionen för data- och systemvetenskap.