13.00– ca 14.00 Docent Karin Halldén (SOFI) pratar utifrån temat för workshopen

14.00–14.30 Panel: Uno Fors, prefekt Data och systemvetenskap, Torun Lindholm, stf prefekt Psykologiska institutionen, Annika Ullman, vicedekan, Anna Jutterdal, sektionschef HR. Paneldeltagarna kommer att presentera olika dilemman för diskussion.

Moderator: Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik

14.30–15.10 Fika och gruppdiskussioner angående dilemman

15.10–16.00 Paneldiskussion och avslutning

Anmäl er på https://doodle.com/poll/n8twq7mmnzm8tr99 (begränsat antal platser)

Välkomna!