Vid Stockholms universitet beviljades några av institutionerna medel till flera projekt. Bland dem kan nämnas Statsvetenskapliga institutionen som beviljades 20 miljoner till sina forskningsprojekt.

Andra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som beviljades anslag är Företagsekonomiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Institutet för social forskning och Institutet för internationell ekonomi beviljades också medel från Vetenskapsrådet.

Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen samt Institutet för internationell ekonomi har även fått bidrag beviljade av Forskningsrådet Formas.