FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna ses idag som allmänt vedertagen och anses ha en självklar plats i det internationella samfundet. Att deklarationen var ett omvälvande och historiskt unikt dokument i sitt slag är mindre känt. Detta trots att deklarationen lämnade ett eko genom historien - ett eko som sträcker sig mellan 1948, idag och långt innan dess.

Vad hände egentligen år 1948 när deklarationen antogs? Och hur såg förutsättningarna för mänskliga rättigheter ut i världen innan dess? Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt, reder ut tidslinjen för ett av tidernas viktigaste dokument.

Om föreläsaren

Ove Bring

Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan (FHS) och var innan dess professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Han var tidigare chef för FHS Folkrättscentrum och ansvarade då för undervisningen om FN-stadgans folkrätt, internationella fredsoperationer och internationell humanitär rätt. Föreläsningen ingår i en serie om deklarationen för mänskliga rättigheter som arrangeras under 2018.  

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna. Boka plats för säker sittplats.