I år är temat för seminariet ”The Role of Education in Democratic Societies”. Seminariet är tvärvetenskapligt och forskare från olika discipliner är välkomna med sin intresseanmälan.

Seminariet äger rum på Svenska institutet i Alexandria den 19-20 november. Forskare vid Stockholms universitet är välkomna att skicka in sin intresseanmälan att medverka till Hege_Irene.Markussen@kansliht.lu.se senast den 28 september.

Medverkan för forskare vid Samhällsvetenskapliga, Humanistiska och Juridiska fakulteten bekostas av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga områdesnämnden om max ca 10 000 kronor för resa och boende (för maximalt 3 deltagare).

USI är ett samarbete mellan sju svenska universitet och de svenska Medelhavsinstituten. Läs mer om USI här.