Högskoleverket redovisade den 25 april första omgången i den aktuella utvärderingen av svenska högskoleutbildningar. Resultaten var varierande, 22 % av utbildningarna i landet fick underkänt. På Kulturgeografiska institutionen gick det däremot som förväntat, enligt Anders Rickegård, tillförordnad utbildningsledare vid fakulteten och biträdande studierektor vid Kulturgeografiska institutionen.
– Jag har hört att de har ätit tårta och tagit emot gratulationer, säger Anders Rickegård.
Även psykologi (master) fick betyget ”Mycket hög kvalité”.
– Det är glädjande att fyra utbildningar fick toppbetyg. Av de utvärderade utbildningarna vi fortfarande ger vid fakulteten ansågs i princip alla hålla hög kvalité, säger Anders Rickegård.

Två utbildningar ifrågasatta

Två utbildningar fick underkänt, nationalekonomi (magister) och ekonomisk historia (kandidat).
– Magistern i nationalekonomi har inte tagit in några nya studenter sedan 2006, den finns inte längre, säger Anders Rickegård.
– Vi är såklart bekymrade över ifrågasättandet av utbildningen i ekonomisk historia. Man får dock inte glömma bort att utfallet är en bedömning av examensarbeten och inte nödvändigtvis säger något om hela utbildningens kvalité. Vi kommer att analysera resultaten noggrant.

Fler utvärderingar kommer

I första omgången granskade Högskoleverket arbetsvetenskap, psykologi, ekonomisk historia, nationalekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik samt geovetenskap och kulturgeografi. Resultaten för övriga utbildningar kommer att redovisas successivt.
– Det ska bli väldigt intressant att ta del av de kommande utvärderingarna och jag hoppas att fakulteten kommer väl ut även i dessa,  säger Anders Rickegård.

Läs mer om utvärderingen på Högskoleverkets webbplats