Mikael Holmqvist vid Företagsekonomiska institutionen och prodekan vid fakulteten har studerat den privat finansierade Handelshögskolan i Stockholm inom ramen för sitt projekt om Sveriges eliter och har nyligen publicerat boken ”Handels – maktelitens skola”.

Handelshögskolan är inte bara intressant för att förstå hur en svensk maktelit skapas och upprätthålls. Handelshögskolan är också viktig som en viss modell för styrning och finansiering av högre utbildning. Som det enda egentliga privata universitetet i Sverige verkar det enligt delvis andra principer och ideal än de statliga högskolorna och universiteten. Handelshögskolan har också i debatten förts fram som en förebild för de övriga universiteten och högskolorna. Utifrån sina observationer av Handelshögskolan ger Mikael Holmqvist sin bild av det privata näringslivets roll för styrningen och finansieringen av forskning och undervisning.

Antalet platser är begränsade. Maila ert deltagande till sandra.persson@su.se.

Varmt välkomna!