I Vetenskapsrådets tidning Curie debatterar Jonas Olofsson, docent och lektor i psykologi vid Stockholms Universitet, kring frånvaron av biologiska perspektiv inom svensk humaniora och samhällsvetenskap.

Läs debattartikeln här.