Tisdag den 14 februari
kl. 9.30–14.00
Högbomsalen, Geovetenskapens hus

För första gången är denna dag gemensam för doktorander vid samtliga fakulteter. Under dagen bjuds du på inspirerande föreläsningar och användbara tips på vilka vägar du kan välja efter avslutad doktorsexamen. Fullständigt program finner du bland bifogade nedan.