Skolverket erbjuder, i samarbete med fjorton universitet och högskolor, en ny och annorlunda fortbildning om värdegrund och likabehandling. Syftet är att stödja förskolor och skolor som vill förbättra sitt arbete med skolans värdegrund, likabehandling och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, i praktiken.

Anmälan är öppen via Skolverkets hemsida i februari, och kursen startar i april.

Läs mer på www.buv.su.se.