Maria Wendt vid Statsvetenskapliga institutionen utses till Årets lärare 2012 för sina framstående undervisningsinsatser under ett antal år på samtliga nivåer. Maria har i sitt arbete fokuserat målmedvetet på komplexa pedagogiska problemställningar, som kopplingen mellan abstrakt statsvetenskaplig teoribildning och den enskilde studentens vardagsnära erfarenheter. Maria uppvisar dessutom ett utvecklat vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande och har publicerat flera ämnesdidaktiska studier om statsvetenskap i högre utbildning. Ett intresseområde har varit skilda undervisningsformers betydelse för studenternas analytiska förmåga, vilket har rönt stor uppskattning bland studenterna.

Läs om de andra pristagarna här.