Läs mer på Institutionen för data- och systemvetenskap.