Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en av världens mest kända och betydelsefulla dokument och har beskrivts som "moralens lingua franca".  Men vilka var personerna bakom deklarationen? Och hur kommer det sig att deklarationen blev religiöst neutral? 

Om föreläsaren

Hans Ingvar Roth
Hans Ingvar Roth

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet och är den första professorn i mänskliga rättigheter med tvärvetenskaplig inriktning i Sverige. Han har bland annat författat boken När Konfucius kom till FN om diplomaten Peng Chung Chang, som var en nyckelaktör bakom deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna. Boka plats för säker sittplats. Föreläsningen livesänds på https://www.su.se/play/