Hans Ingvar Roth
Hans Ingvar Roth

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet och är den första professorn i mänskliga rättigheter med tvärvetenskaplig inriktning i Sverige. Han har bland annat författat boken När Konfucius kom till FN om diplomaten Peng Chung Chang, som var en nyckelaktör bakom deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna.