Linn Axelsson vid Kulturgeografiska institutionen tilldelas priset med motiveringen

"I sin avhandling behandlar Linn Axelsson på ett intresseväckande sätt frågan om kinesiskt inflytande på den afrikanska marknaden med tygimport till Ghana som empiriskt exempel. Såväl teoretiskt som empiriskt visas hur ett lands gränssättning påverkas av ökad mobilitet och globalisering. Med god språkbehandling redovisas hur kinesiska versioner av ghananska textilier uppfattas som hot mot textilindustrin i Ghana och vilka strategier som inhemska aktörer tillämpar för att möta dessa. På ett klargörande sätt, som visar på god förtrogenhet i ämnet, redovisar och reflekterar hon över landets industrialisering och dess betydelse för landets välstånd. Med konsekvent koppling mellan teori och empiri lyckas hon förmedla spännande resultat, både på en empirisk och en teoretisk nivå, vilket gör avhandlingen till en läsupplevelse även för den som inte är direkt initierad i frågeställningen." (Utdrag ur motiveringen)

Högskoleföreningens pris

Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten. Pristagarna nomineras av fakulteterna.

Läs mer om övriga pristagare