Den 28-30 november hölls den årliga Sacomässan, en mässa för alla som är intresserade av eftergymnasiala studier. Stockholms universitet fanns på plats med representanter från samtliga fakulteter.

Vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bord var det mycket frågor kring företagsekonomi, socialt arbete och psykologi. Studentambassadörerna från Företagsekonomiska institutionen och från Institutionen för socialt arbete hade ofta en kö av nyfikna besökare framför sig.