Val till fakultetsnämnd och dekanat inom Samhällsvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2021-2023 är nu klart. Valberedningens förslag fick 209 röster av 237 avgivna. Läs mer om valberedningens förslag och valprocessen

Den 22 oktober beslutade rektor, enligt förslag (inkommet
valresultat) från Samhällsvetenskapliga fakulteten, att utse professor Yvonne Svanström till dekan och professor Jonas Häckner till prodekan.

Kontakt

Har du frågor om valet?
Kontakta handläggare Anders Nilsson, e-post: anders.nilsson@su.se